Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού ιδρύθηκε το 1962 και αποτέλεσε την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου της Λεμεσού για τη δημιουργία ενός οργανισμού που να προασπίζει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του και να προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της πόλης και επαρχίας Λεμεσού. Από τη δημιουργία του, στα πρώτα στάδια της δεκαετίας του 1960, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή της πόλης και επαρχίας με ενέργειες, παραστάσεις και πρωτοβουλίες με σκοπό την πραγματοποίηση έργων ζωτικής σημασίας για τη Λεμεσό.

ΜΕΛΗ

members_limassol_chamber

Όλες οι επιχειρήσεις της Λεμεσού οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του ΕΒΕΛ. Την δυνατότητα αυτή έχουν και φυσικά πρόσωπα. Αυτό γίνεται μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα και στα γραφεία μας. Τα υφιστάμενα μέλη του Επιμελητηρίου Λεμεσού, εκπροσωπούν όλο το φάσμα δραστηριότητας του επιχειρηματικού κόσμου στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-