Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία

ΑΠΟ

11
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2024
08:00

ΜΕΧΡΙ

11
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2024
14:30

Ο εργοδότης οφείλει να παρέχει σε κάθε εργοδοτούμενο/η κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας, ιδίως υπό μορφή πληροφοριών και οδηγιών που αφορούν ειδικά στη θέση εργασίας ή στα καθήκοντά του/της κατά την:

(α) πρόσληψη
(β) τυχόν μετάθεση ή αλλαγή των καθηκόντων
(γ) εισαγωγή ή αλλαγή εξοπλισμού εργασίας
(δ) εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας και
(ε) εισαγωγή νέων ή αλλαγή υφιστάμενων συστημάτων ή μεθόδων εργασίας στους χώρους εργασίας

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-