Εφαρμογή εκπτώσεων για πρώτη εργοδότηση & επεξήγηση Δήλωσης Εισοδήματος Νομικού Προσώπου

ΑΠΟ

28
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
2023
09:00

ΜΕΧΡΙ

28
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
2023
13:30

Σκοπός του διαδικτυακού σεμιναρίου είναι η έγκυρη ενημέρωση των συμμετεχόντων και η επεξήγηση της Εφαρμογής απαλλαγών σε σχέση με την πρώτη απασχόληση & τον τρόπο συμπλήρωσης Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος Εταιρικών Σχέσεων (Έντυπο Τ.Δ.4).

Περισσότερες Πληροφορίες

 


Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-