Παραγωγική Διαχείριση Αποθήκης: Για βελτίωση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας

ΑΠΟ

21
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
2024
08:45

ΜΕΧΡΙ

21
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
2024
17:00

«ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ»
Λευκωσία
21/03/2024
(Ξενοδοχείο CLEOPATRA)

Ώρες Διδασκαλίας: 08:45 - 17:00

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

Εκπαιδευτής Προγράμματος: κ. Ντίνος Ιωαννίδης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Διευθυντές και υπεύθυνοι διαχείρισης αποθηκών με την ευθύνη του χώρου και της παραγωγικής λειτουργίας τους.

Κυριότερα θέματα που θα καλυφθούν:
•    Ο κρίσιμος ρόλος της διαχείρισης αποθήκης / αποθεμάτων
•    Η οργάνωση της αποθήκης
•    Η αποθήκη ως παραγωγική μονάδα της επιχείρησης - κρυμμένα κόστη
•    Διαχείριση πόρων και ψηφιακή μεταρρύθμιση (digital transformation)

Περισσότερες Πληροφορίες


Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-