Διαδικτυακές Υπηρεσίες

E-Business Pages

Διαδικτυακή πλατφόρμα αναζήτησης συνεργασίας μεταξύ Επιχειρήσεων των Βαλκανικών χωρών και της Κύπρου

EAPPREN

Διαδικτυακή Πλατφόρμα εκπαίδευσης των Επιχειρήσεων και Ενδιάμεσων Φορέων (e-Learning) στον τομέα της Μαθητείας

CIDE-NET

Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης των Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

innoplatform

Διαδικτυακή υπηρεσία στήριξης Επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ιδεών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

seewban

Διαδικτυακή υπηρεσία στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-