Συμβόλαια Εργασίας – Δανεισμός Υπαλλήλων - Μερική Απασχόληση – Ωράριο Εργασίας Γονική Άδεια

ΑΠΟ

22
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2024
08:45

ΜΕΧΡΙ

22
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2024
17:15

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι μεταξύ άλλων θα είναι σε θέση:

Να περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες της Εργατικής Νομοθεσίας στην Κύπρο

Να διατυπώνουν πως οι πρόνοιες των κυριότερων Νομοθεσιών επηρεάζουν την επιχείρηση τους

Να απαριθμούν τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τη Νομοθεσία

Να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο εφαρμογής των άρθρων της Νομοθεσίας

Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας στους επιθεωρητές εργασίας

Να επεξηγούν σωστά στο προσωπικό της επιχείρησης τις πρόνοιες των Νομοθεσιών

Να συνεργάζονται με αποτελεσματικότητα με τον εργοδότη για την έγκαιρη υιοθέτηση νόμιμων μέτρων που απορρέουν από την Εργατική Νομοθεσία

Να αντικρούουν με επιτυχία τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς κατά τη διάρκεια των συζητήσεων


Περισσότερες Πληροφορίες

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-