Γιατί να γίνω μέλος;

Μέλη


Όλες οι επιχειρήσεις της Λεμεσού οι οποίες δραστηριοποιούνται  στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να γίνουν  μέλη του ΕΒΕΛ. Την δυνατότητα αυτή  έχουν και φυσικά πρόσωπα. Αυτό γίνεται μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη  στην ιστοσελίδα μας και στα γραφεία μας. Η αίτηση αφού συμπληρωθεί και γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις θα πρέπει να αποσταλεί  στο Επιμελητήριο μαζί με το δικαίωμα εγγραφής.  Η αίτηση αυτή στη συνέχεια κατατίθεται προς έγκριση σε συνεδρία του  Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο συνεδριάζει συνήθως μία φορά τον μήνα οπότε καθορίζεται το ποσό της ετήσιας συνδρομής.


Σήμερα υπάρχουν εγγεγραμμένα περισσότερα από 700 μέλη στο Επιμελητήριο Λεμεσού, εκπροσωπώντας όλο το φάσμα δραστηριότητας του επιχειρηματικού κόσμου στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.


Ωφελήματα Μελών:


 •     Πλήρης ενημέρωση και συμβουλές για όλα τα θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως εργασιακές σχέσεις, προγράμματα στήριξης κλπ
 •     Καθημερινή ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρηματικά και άλλα θέματα επικαιρότητας που αφορούν τις επιχειρήσεις
 •     Έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως χορηγίες κλπ)
 •     Δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνει το Επιμελητήριο.
 •     Δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και εμπορικές αποστολές στο εξωτερικό
 •     Έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής για εξαγωγές και άλλες πιστοποιήσεις σε διάφορα έγγραφα με έκπτωση 50%
 •     Επικοινωνία με διάφορες επιχειρήσεις για εξεύρεση του κατάλληλου επιχειρηματικού συνεργάτη.
 •     Δωρεάν συνδρομή στη μηνιαία εφημερίδα του ΕΒΕΛ «Επιχειρηματική Λεμεσός»
 •     Επίλυση ή βοήθεια προς την κατεύθυνση επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων
 •     Ευκαιρίες δικτύωσης (networking) με άλλες επιχειρήσεις
 •     Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων του ΚΕΒΕ
 •     Συμπερίληψη των στοιχείων της εταιρείας στον Κατάλογο Μελών του Επιμελητηρίου και προβολή στην ιστοσελίδα του ΕΒΕ Λεμεσού και του ΚΕΒΕ 

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-