Ανακοίνωση και Παρουσίαση του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας – 2η Προκήρυξη

ΑΠΟ

14
ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ
2024
16:30

ΜΕΧΡΙ

14
ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ
2024
18:30

Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), έχει ανακοινώσει τη 2η Προκήρυξη του Σχεδίου Ενίσχυσης της Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Σκοπός του σχεδίου είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας δίνοντας έμφαση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι νέοι και οι γυναίκες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά σε οποιανδήποτε οικονομική δραστηριότητα, εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Οδηγού Σχεδίου, αξιοποιώντας τις γνώσεις τους, την εμπειρία, την κατάρτιση και τα ταλέντα τους.

Δικαιούχοι:

  • Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίους έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.
  • Άνεργοι ή μισθωτοί
  • Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 70% για τους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. 

Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (Εξοπλισμός, Ειδικές Εγκαταστάσεις, Κτίρια – αγορά, ανέγερση, ανακαίνιση / διαμόρφωση χώρων, Προβολή-Προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν, τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €20 εκατομμύρια και δύναται να τροποποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου στον οποίο αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες, το Υπόδειγμα Εντύπου Αίτησης καθώς και άλλα απαιτούμενα έντυπα, από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Υπουργείου στα τηλέφωνα 22867178/156/194 και με τη Λειτουργό Νεολαίας, Άννα Λοΐζου, στο τηλέφωνο 22402615.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Το ΚΕΒΕ ως Συντονιστής του ΕΕΝ Κύπρου, θα διοργανώσει δίωρη εκδήλωση, στις 14 Μαΐου 2024, ώρα 16:30, στο ΕΒΕ Λεμεσού, με σκοπό την αναλυτική παρουσίαση του Σχεδίου και την επίλυση αποριών.
Για να δηλώσετε εγγραφή στην εκδήλωση ΕΔΩ.

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου θα πραγματοποιήσει σειρά εκδηλώσεων για την παρουσίαση του Σχεδίου. Λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Οι παρουσιάσεις στις εκδηλώσεις θα διεξαχθούν στα Ελληνικά. Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Παραμένοντας στη διάθεση σας.

Στάλω Δημοσθένους Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ

Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων Συντονίστρια Enterprise Europe Network Κύπρου

Τηλ. 22889752, stalo@ccci.org.cy

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-