ΜΕΛΗ

Όλες οι επιχειρήσεις της Λεμεσού οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του ΕΒΕΛ. Την δυνατότητα αυτή έχουν και φυσικά πρόσωπα. Αυτό γίνεται μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας και στα γραφεία μας. Η αίτηση αφού συμπληρωθεί και γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις θα πρέπει να αποσταλεί στο Επιμελητήριο μαζί με το δικαίωμα εγγραφής.  

Σήμερα υπάρχουν εγγεγραμμένα πάνω από 700 μέλη στο Επιμελητήριο Λεμεσού, εκπροσωπώντας όλο το φάσμα δραστηριότητας του επιχειρηματικού κόσμου στην πόλη και επαρχία Λεμεσού.  

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-