Διαδικτυακές Πληρωμές

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ανώτερο Λειτουργό του ΕΒΕΛ, Άνθια Παπαγεωργίου στο τηλ. 25-877228 ή μέσω email: a.papageorgiou@limassolchamber.eu 

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-