Αίτηση Εγγραφής


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

Όνομα: Σοφία Λεωνίδου
Τηλέφωνο: +357 25855000
Τηλεομοιότυπο: +357 25661655
Ηλ.Ταχυδρομείο: 
sleonidou@limassolchamber.eu

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-