Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Πρακτική Εφαρμογή Αριθμοδεικτών

ΑΠΟ

9
ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ
2023

ΜΕΧΡΙ

9
ΜΑΪΟΥ
ΤΡΙΤΗ
2023

Η ανάγκη καταγραφής, ανάλυσης και ερμηνείας των χρηματοοικονομικών συναλλαγών είναι απαραίτητη για όλους τους οργανισμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο της βιομηχανίας στην οποία δραστηριοποιούνται. Η ικανότητα κατανόησης των οικονομικών στοιχείων στο σημερινό ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι απαραίτητη για κάθε εργαζόμενο και επιχειρηματία.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-