Παροχές προς τα Μέλη

    - Παροχή συμβούλων για όλα τα θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως εργασιακές σχέσεις, προγράμματα στήριξης κλπ.

    - Επίλυση ή βοήθεια προς την κατεύθυνση επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων

    - Επικοινωνία με διάφορες επιχειρήσεις για εξεύρεση του κατάλληλου επιχειρηματικού συνεργάτη

    - Ευκαιρίες δικτύωσης (networking) με άλλες επιχειρήσεις και διοργάνωση εκδηλώσεων δικτύωσης αποκλειστικά για τα μέλη

    - Διοργάνωση διαλέξεων και άλλων εκδηλώσεων

    - Διοργάνωση εμπορικών αποστολών στο εξωτερικό για τα μέλη

    - Έκδοση πιστοποιητικών καταγωγής για εξαγωγές και άλλες πιστοποιήσεις σε διάφορα έγγραφα με έκπτωση 50%

    - Καθημερινή ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιχειρηματικά και άλλα θέματα επικαιρότητας που αφορούν τις επιχειρήσεις

    - Έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως χορηγίες κλπ)

    - Δωρεάν συνδρομή στη μηνιαία εφημερίδα του ΕΒΕΛ «Επιχειρηματική Λεμεσός»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2021

Άτομο Επικοινωνίας:

    Άνθια Παπαγεωργίου, Ανώτερη Λειτουργός  

    Τηλ: +357 25877228

    Email: a.papageorgiou@limassolchamber.eu

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-