Στρατηγικές για την υπέρβαση των προκλήσεων πρόσληψης STEM στην Κύπρο

Της Άνδρεας Πισιόφτα
Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, CMMI 

Ως επαγγελματίας Ανθρώπινου Δυναμικού για έναν ερευνητικό οργανισμό στην Κύπρο, γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην κάλυψη θέσεων Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM). Στην Κύπρο, αντιμετωπίζουμε ένα μοναδικό σύνολο δυσκολιών, όπως η σοβαρή έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, οι ανησυχίες για τη διαφορετικότητα, οι περιορισμοί στο εκπαιδευτικό σύστημα, οι μακροχρόνιες διαδικασίες αδειών εργασίας και κυρίως η πρόκληση της προσφοράς ανταγωνιστικής αμοιβής σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ας αναφερθούμε σε αυτές τις δυσκολίες πιο κάτω:
Έλλειψη ταλέντων και χάσμα δεξιοτήτων: Οι γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές έχουν κάνει το χάσμα δεξιοτήτων μεγαλύτερο, μεταξύ αυτού που επιθυμούν οι επιχειρήσεις και αυτού που είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας. Πάντα ανταγωνιζόμαστε για τους καλύτερους επαγγελματίες, για τη βελτίωση της τεχνολογίας και των ψηφιακών δυνατοτήτων μας.

Προκλήσεις σχετικά με την διαφορετικότητα: Δεν εργάζονται αρκετές γυναίκες στο STEM στην Κύπρο, δείχνοντας ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ποικιλομορφία και υπογραμμίζοντας την ανάγκη για στοχευμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ποσοστού των γυναικών που απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς.

Περιορισμοί εκπαιδευτικού συστήματος: Τα σχολεία μας δυσκολεύονται να κρατήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για το STEM, με αποτέλεσμα λιγότεροι μαθητές να αποφοιτούν και περισσότεροι να εγκαταλείπουν το σχολείο. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι μαθητές δεν γνωρίζουν πλήρως τις σχέσεις μεταξύ αυτών των τομέων και της επιθυμητής μελλοντικής τους σταδιοδρομίας, οδηγώντας σε έλλειψη κινήτρων και ενδιαφέροντος για τα θέματα STEM.

Θέματα άδειας εργασίας και αποζημίωσης: Χρειάζεται πολύς χρόνος για να ληφθούν άδειες εργασίας και η αμοιβή στην Κύπρο είναι συχνά μικρότερη από ό,τι σε άλλες χώρες της ΕΕ, γεγονός που καθιστά δύσκολη την προσέλκυση διεθνών εργαζομένων.

Brain Drain: Πολλοί ειδικευμένοι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την Κύπρο για να βρουν καλύτερες δουλειές ή τρόπους ζωής σε άλλες χώρες. Είναι σαν όταν μια ομάδα χάνει τους καλύτερους παίκτες της από άλλες ομάδες, δυσκολεύοντας έτσι τη νίκη.

Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις, προτείνουμε διάφορες στρατηγικές, βλέποντάς τις μέσα από τις μοναδικές απαιτήσεις των τομέων STEM στην Κύπρο:
Επενδύστε στην Έρευνα και Ανάπτυξη: Αυξήστε τη χρηματοδότηση Ε&Α για την προώθηση της καινοτομίας, καθιστώντας την Κύπρο ελκυστική τοποθεσία για έρευνα τεχνολογίας αιχμής STEM.
Ενίσχυση των Συνεργασιών Βιομηχανίας-Ακαδημίας: Ευθυγραμμίστε τα εκπαιδευτικά προγράμματα με τις ανάγκες της βιομηχανίας, διασφαλίζοντας ότι οι μαθητές είναι έτοιμοι για εργασία μετά την αποφοίτησή τους.
Αναπτύξτε Προγράμματα Μαθητείας και Πρακτικής Άσκησης: Προσφέρετε μια πρακτική εμπειρία που τηρεί τη ευθύτητα και την ποικιλομορφία, προετοιμάζοντας τους μαθητές για προκλήσεις του πραγματικού κόσμου.
Εφαρμόστε καμπάνιες προσλήψεων χωρίς αποκλεισμούς: Προωθήστε ενεργά τη διαφορετικότητα στους ρόλους STEM και διαφημίστε αγγελίες εργασίας παγκοσμίως.
Βελτιστοποιήστε τις Διαδικασίες Αδειών Εργασίας: Συνεργαστείτε με κυβερνητικούς φορείς για να κάνετε τη διαδικασία αδειοδότησης πιο αποτελεσματική και διαφανή.
Διασφάλιση ανταγωνιστικών πακέτων αποδοχών: Παρόλο που δεν μπορούμε πάντα να ανταγωνιστούμε τους μισθούς που προσφέρονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην παροχή ολοκληρωμένων ωφελημάτων και στην ανάδειξη του τρόπου ζωής και των κοινοτικών πλεονεκτημάτων της διαβίωσης στην Κύπρο.

Συνοψίζοντας, για να λύσουμε τις προκλήσεις εργασίας STEM στην Κύπρο, χρειαζόμαστε ένα καλά μελετημένο σχέδιο. Η στενή συνεργασία με ακαδημαϊκό κόσμο, ερευνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, δημιουργώντας ειδικά προγράμματα κατάρτισης και διασφαλίζοντας ότι οι προσφορές εργασίας είναι δίκαιες και ελκυστικές για όλους, μπορούμε να συγκεντρώσουμε μια ισχυρή και ποικίλη ομάδα ειδικευμένων ανθρώπων. Η εστίαση στην πραγματική εργασιακή εμπειρία, στις ίσες ευκαιρίες και στο να κάνουμε την Κύπρο φιλόξενη για ταλέντα θα μας βοηθήσει όχι μόνο να διορθώσουμε τα σημερινά προβλήματα, αλλά και να κάνουμε την Κύπρο κορυφαίο μέρος για επιστημονική και τεχνολογική εργασία στο μέλλον.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-