Γενικές Ειδήσεις Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024

Συνεργασία ΚΕΒΕ με το Invest Cyprus για την Προσέλκυση Επενδυτών στην Κύπρο

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Invest Cyprus συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες της Κυβέρνησης για την προσέλκυση επενδυτών στην Κύπρο, ιδίως όσον αφορά τα μεγάλα ιδιωτικά έργα. Σε αυτό το πλαίσιο, για να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός και συνεργασία, ο οργανισμός Invest Cyprus, διατηρεί αρχείο με έργα προς επένδυση “project bank”, τα οποία δύνανται να προωθούνται από τον οργανισμό κατά τις επαφές του, αλλά και από κρατικούς αξιωματούχους στο πλαίσιο ανταλλαγής επίσημων επισκέψεων με άλλες χώρες. 

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-