Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2024

Τροποποιήσεις των Νομοθεσιών για την Προστασία της Μητρότητας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει πως τόσο ο Νόμος που αφορά την Προστασία της Μητρότητας όσο και αυτός των Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να καταβάλλεται και το σχετικό επίδομα μητρότητας.

Ενδεικτικά, η περίοδος μητρότητας έχει αυξηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και η επέκταση της συγκεκριμένης επιπρόσθετης περιόδου παρέχει στη δικαιούχο το δικαίωμα καταβολής επιδόματος μητρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την επιπλέον περίοδο.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-