Γενικές Ειδήσεις Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2023

Ανοικτή Πρόσκληση για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτών/ Εκπαιδευτριών για συνεργασία με το Κέντρο Παραγωγικότητας

Σας πληροφορούμε ότι το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικά πρόσωπα για να παρέχουν υπηρεσίες ως εισηγητές/εισηγήτριες σε προγράμματα κατάρτισης που διοργανώνει στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την Πράσινη και τη Ψηφιακή Μετάβαση».

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-