Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022

Σχέδιο για την «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις» ύψους 1,4εκ. ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε το Σχέδιο «Προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις». Το Σχέδιο, με συνολικό προϋπολογισμό €1,4εκ., ο οποίος χρηματοδοτείται 100% από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, εντάσσεται στο πλαίσιο του 3ου Άξονα Πολιτικής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρος – το αύριο για «ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας», στοχεύοντας συνδυαστικά με άλλα μέτρα στην περαιτέρω ενίσχυση ενός βιώσιμου και υψηλής προστιθέμενης αξίας τουριστικού τομέα.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-