Γενικές Ειδήσεις Τρίτη, 19 Απριλίου 2022

Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έχει ετοιμάσει σχέδιο χορηγίας για την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Το σχέδιο θα προκηρυχθεί σε δύο φάσεις και θα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-