Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Επιστροφή Φ.Π.Α. που επιβλήθηκε στην αγορά οικοπέδου για ανέγερση κατοικίας που υπόκειται μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α.

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 12/01/2022, παρέχεται η ευχέρεια επιστροφής 14% του Φ.Π.Α. σε γη η οποία αγοράστηκε από γονέα ή κηδεμόνα και η οποία μεταβιβάζεται σε ενήλικο τέκνο, για ανέγερση κατοικίας η οποία υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.


Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-