Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Παράταση πληρωμής ετήσιου τέλους εταιρειών 2021

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ανακοινώνει ότι η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας στις 21 Δεκεμβρίου 2021 έχει εκδόσει διάταγμα δυνάμει του Άρθρου 391(5) (β) του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 σύμφωνα με το οποίο η προθεσμία καταβολής από τις εγγεγραμμένες εταιρείες του Ετήσιου Τέλους για το έτος 2021 παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαρτίου του 2022 χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-