Επιχειρηματικό Βαρόμετρο ΕΒΕΛ - 11η Έκδοση

Ανοικτό για συμμετοχή από όλες τις επιχειρήσεις μέλη του ΕΒΕΛ παραμένει το Επιχειρηματικό Βαρόμετρο του Επιμελητηρίου (Άνοιξη 2022). Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής είναι η 18η Μαΐου οπότε και θα αρχίσει η επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

Τα ευρήματα της παρούσας έκδοσης του Βαρομέτρου αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για την  πρώτη έκδοση μετά την εκδήλωση της Ρωσο-Ουκρανικής πολεμικής κρίσης και των οικονομικών προεκτάσεων της σε παγκόσμιο ουσιαστικά επίπεδο. Όπως και προηγούμενες εκδόσεις του Βαρομέτρου έτσι και η παρούσα περιέχει ερωτήσεις αναφορικά με τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα από τις επιχειρήσεις, τις προθέσεις τους σε ότι αφορά την απασχόληση εργατικού δυναμικού και τις επενδύσεις, το κόστος της ενέργειας   και άλλα συναφή. Περιλαμβάνεται επίσης ειδική ερώτηση για τις επιπτώσεις της Ρωσο-Ουκρανικής κρίσης στην Κυπριακή οικονομία και στο επιχειρείν, όπως και ερώτηση για θέματα που άπτονται του Ευρωπαϊκού στόχου για περιβαλλοντική ουδετερότητα.

Τα πλήρη αναλυτικά ευρήματα του Βαρομέτρου μαζί με συγκρίσεις τόσο με το Φθινόπωρο όσο και την Άνοιξη του 2021 και πλαισιωμένα με αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις, αναμένονται εντός Ιουνίου οπότε και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΛ. 

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-