Οι βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα βρεθούν στο επίκεντρο το 2022

Της Θέας Πιερίδου
Υπεύθυνης Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Η ΕΕ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον αντίκτυπο της πανδημίας, ενώ υλοποιεί βασικές προτεραιότητες όπως o ψηφιακός μετασχηματισμός, η δημόσια υγεία και η κλιματική ουδετερότητα. Οι προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2022 συνοψίζονται ως εξής:

Εκλογή του προέδρου του Κοινοβουλίου
Με το Κοινοβούλιο να πλησιάζει στο δεύτερο μισό της νομοθετικής του περιόδου, τον Ιανουάριο του 2022, στην πρώτη ολομέλεια του νέου έτους, οι ευρωβουλευτές θα κληθούν να εκλέξουν τον νέο πρόεδρο και τους αντιπροέδρους με θητεία 2,5 χρόνων.

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης
Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στα πλαίσια της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης η οποία δίνει σε όλους τους ευρωπαίους τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το μέλλον της ΕΕ https://futureu.europa.eu/. Η Διάσκεψη θα καταλήξει σε συμπεράσματα το πρώτο εξάμηνο του 2022, βάσει των προτάσεων των συμμετεχόντων.

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας
Το 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Το Κοινοβούλιο συμβάλλει στη διαμόρφωση του προγράμματος των φετινών δραστηριοτήτων και έχει ζητήσει την ενεργή συμμετοχή της νεολαίας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός
Το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επεξεργάζεται το νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και το νόμο για τις ψηφιακές αγορές, με σκοπό να προστατέψει τα δικαιώματα των χρηστών στο διαδίκτυο και να αντιμετωπίσει τις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ψηφίσουν το νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες στις αρχές του 2022 και να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για το νομοσχέδιο για τη Ψηφιακή Αγορά κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Το επόμενο έτος, το Κοινοβούλιο ελπίζει να θεσπίσει τη νομοθεσία για τον κοινό φορτιστή τύπου USB-C για όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή το 2024 αν οι ευρωβουλευτές καταλήξουν σε συμφωνία με τα κράτη μέλη.

Υγεία
Εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για την πανδημία, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ταχθούν υπέρ της ενίσχυσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) ώστε να αυξηθεί η διαφάνεια σχετικά με τις κλινικές δοκιμές και να αντιμετωπιστεί η έλλειψη φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.
Στις αρχές του χρόνου, το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει επίσης την τελική έκθεση της ειδικής επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου η οποία θα περιλαμβάνει προτάσεις για την καλύτερη ενίσχυση της έρευνας για τον καρκίνο, την πρόληψη αλλά και τη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας.

Κλιματική ουδετερότητα
Οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιώσιμα καύσιμα θα συμβάλουν στο να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη ως το 2050. Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της δέσμης προτάσεων της Επιτροπής “Fit for 55”, η οποία θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί κατά τη διάρκεια του 2022.

Βιώσιμες μπαταρίες
Η χρήση μπαταριών αναμένεται να αυξηθεί δραματικά μέσα στα επόμενα χρόνια κυρίως για τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούν μπαταρίες για κίνηση και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το Κοινοβούλιο θα επεξεργαστεί τους κανόνες για τη βιώσιμη παραγωγή, εφαρμογή και ανακύκλωση όλων των μπαταριών που χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά, στα πλαίσια του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και τη νέα βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ.

Δίκαιοι μισθοί
Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει συζητήσεις για σχέδιο νόμου που στοχεύει στη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Τον Νοέμβριο, οι ευρωβουλευτές αποδέχτηκαν την πρόταση της Επιτροπής και υιοθέτησαν τη διαπραγματευτική τους θέση με τα κράτη μέλη.
Η μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων αποτελεί προτεραιότητα για το Κοινοβούλιο. Τον Φεβρουάριο, οι ευρωβουλευτές θα καθορίσουν τη θέση τους αναφορικά με την νομοθεσία για τη μισθολογική διαφάνεια. Θεωρούν ότι εάν οι μεγάλες εταιρίες υποχρεωθούν να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τη μισθολογική τους πολιτική, τότε θα επιτευχθεί μεγαλύτερη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Σχέδιο ανάκαμψης
Οι ευρωβουλευτές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν συναντήσεις με την Επιτροπή για να ελέγχουν την πρόοδο των σχεδίων ανάκαμψης και να διασφαλίσουν τη σωστή αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ από τα κράτη μέλη.

Μετανάστευση
Τα μέλη της επιτροπής πολιτικών ελευθεριών εργάζονται για τη βελτίωση της πρότασης νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο της Επιτροπής, η οποία στοχεύει να εναρμονίσει τις πολιτικές μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης συνόρων σε όλα τα κράτη μέλη.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-