Έργο ανακύκλωσης προ των πυλών, που θα αναβαθμίσει ριζικά τον παραλιακό και το κέντρο της Λεμεσού

Στην εγκατάσταση 120 βυθιζόμενων και ημιβυθιζόμενων κάδων και συστήματος συμπίεσης  και συλλογής όλων των ειδών αποβλήτων στο παραλιακό μέτωπο και το κέντρο της Λεμεσού, θα προβεί εντός του 2023 ο Δήμος της πόλης. Το έργο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μείωσης δημοτικών στερεών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και συναφών χώρων μαζικής παραγωγής αποβλήτων, που εφαρμόζει το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Από το πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο Δήμος Λεμεσού θα λάβει πέραν των €1,7 εκατομμυρίων. Θα αγοραστούν κι εγκατασταθούν σε καθορισμένα σημεία του παραλιακού μετώπου και του κέντρου της πόλης, 26 βυθιζόμενοι και 72 ημιβυθιζόμενοι κάδοι, 8 συμπιεστές και 33 συμπιεστές (με πρέσα για χαρτί) για να συλλέγουν PMD, γυαλί, χαρτί και μεικτά καθώς και 200 κάδοι για υπολείμματα τροφών.

Επίσης θα αποκτηθούν δύο απορριμματοφόρα οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα αποστολής πληροφοριών σε κεντρικό σύστημα υπολογιστή, όχημα μεταφοράς συμπιεστών, όχημα περισυλλογής γυαλιού και όχημα για περισυλλογή ογκωδών και πράσινων αποβλήτων. Επιπρόσθετα προβλέπεται η προμήθεια οχήματος για πλύσιμο των κάδων, καθώς και δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα περισυλλογής χαρτιού και χαρτονιών από το κέντρο της πόλης και τον παραλιακό.

Αφού οριστικοποιήθηκαν οι ανάγκες κάθε περιοχής του έργου, έγινε η χωροθέτηση των σημείων που θα εγκατασταθούν οι υπόγειοι και ημιυπόγειοι κάδοι, ετοιμάστηκαν οι προδιαγραφές του εξοπλισμού και αναμένεται η προκήρυξη προσφορών για την προμήθεια του, τον Ιούλιο του 2022. Με βάση και τις εμπειρίες της Α΄ Φάσης του έργου που υλοποιήθηκε στη Λάρνακα και την Αμμόχωστο, αυτό αναμένεται να συνεισφέρει στην αύξηση της ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών, ιδιαίτερα στα ρεύματα χαρτί/χαρτόνι, γυαλί και PMD.

Η ξεχωριστή διαλογή των τροφικών αποβλήτων στις επιχειρήσεις, θα αφαιρέσει το 40% του όγκου από τα Αστικά Απόβλητα που οδηγούνται στον ΟΕΔΑ  Πεντακώμου. Με την μαζική δε συμμετοχή των επιχειρήσεων, αναμένεται να υπάρξει ευαισθητοποίηση στα θέματα χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης και να επέλθει βελτίωση της οπτικής και υγειονομικής κατάστασης της περιοχής με την απομάκρυνση των τροχήλατων κάδων, ιδιαίτερα στον παραλιακό δρόμο.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-