Από την Ψηφιακή Ατζέντα στην Ψηφιακή Πυξίδα για Ευρώπη ψηφιακά ενισχυμένη έως το 2030

Ένας νέος όρος, η Ψηφιακή Πυξίδα, φαίνεται ότι διαδέχεται την Ψηφιακή Ατζέντα 2020 και θα μπει στο λεξιλόγιό μας καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να διαμορφώσει το όραμα και τους στόχους για τον επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης και να προτείνει τρόπους για την επίτευξή του έως το 2030. Από τις σχετικές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απουσιάζει η αναφορά των προβλημάτων κυρίως της γραφειοκρατίας που έχουν ως συνέπεια η ΕΕ να είναι πίσω όσο αφορά τις νέες τεχνολογίες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες – ανταγωνιστές της και επαναλαμβάνεται η φιλοδοξία της «να κατέχει κυρίαρχη θέση στον ψηφιακό τομέα στο πλαίσιο ενός ανοικτού και διασυνδεδεμένου κόσμου και να εφαρμόζει ψηφιακές πολιτικές που επιτρέπουν στους πολίτες και στις επιχειρήσεις να επωφελούνται από ένα βιώσιμο ψηφιακό μέλλον με ευημερία και επίκεντρο τον άνθρωπο».

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια Ψηφιακή Πυξίδα με σκοπό να συγκεκριμενοποιήσει τις ψηφιακές φιλοδοξίες της ΕΕ για το 2030. Η Ψηφιακή Πυξίδα αναπτύσσεται με βάση τα εξής θεμελιώδη σημεία:
Ύπαρξη ενός πληθυσμού που διαθέτει ψηφιακές δεξιότητες και επαγγελματιών με υψηλή ψηφιακή κατάρτιση. Έως το 2030 και συγκεκριμένα τουλάχιστον το 80% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες.                                 
Ανάπτυξη ασφαλών, αποδοτικών και βιώσιμων ψηφιακών υποδομών.  Έως το 2030, όλα τα νοικοκυριά της ΕΕ θα πρέπει να έχουν συνδεσιμότητα gigabit και όλες οι κατοικημένες περιοχές θα πρέπει να έχουν κάλυψη 5G. Ψηφιοποιήσει των δημόσιων υπηρεσιών. Έως το 2030, όλες οι κομβικές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο.  Ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές οδηγίες και παράλληλα βλέποντας τις αδυναμίες που αντιμετωπίσαμε στα πλαίσια της πανδημίας η ψηφιακή αναβάθμιση είναι μονόδρομος. 

Μια πρωτοβουλία του  Rural Champion για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη ύπαιθρο που αναπτύχθηκε μέσα από τη συνεργασία του   Δικτύου και του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ και με τη δημιουργία της δεύτερης Επαγγελματικής Ακαδημίας στο Τρόοδος *Troodos ECCC Digcomp Academy*  με στόχο τη ψηφιακή αναβάθμιση και αξιοποίηση της τεχνολογίας αλλά και προσαρμογή στις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος μας (e – Government) του κόσμου της υπαίθρου ξεκινώντας πιλοτικά από το Τρόοδος με προτεραιότητα:
1. Εκπαίδευση του Προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και δημιουργία πρεσβευτών σε Κοινότητες πυρήνες.
2. Εκπαίδευση του απλού πολίτη που διαμένει μόνιμα στη ύπαιθρο 
3. Εκπαίδευση των διευθυντών και του προσωπικού ΜΜΕ της υπαίθρου

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-