Αξιωματούχοι της Αμερικανικής πρεσβείας στο ΕΒΕΛ

Οι προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των επιχειρηματικών σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Κύπρο, και ειδικά από τη Λεμεσό, συζητήθηκαν στο πλαίσιο πρόσφατης επίσκεψης στα γραφεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού αντιπροσωπείας της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Κύπρο. Καλωσορίζοντας την αντιπροσωπεία, που αποτελείτο από το Λειτουργό του Πολιτικού και Οικονομικού Τμήματος της πρεσβείας William Stange και τη βοηθό στο εμπορικό τμήμα Άννα Αγρότου, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Ανδρέας Τσουλόφτας αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά της Λεμεσού, με ιδιαίτερη έμφαση την έλευση τα τελευταία χρόνια σημαντικού αριθμού εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

Τέτοιες εταιρείες, σημείωσε, πέραν του ότι απασχολούν με εξαιρετικούς όρους σημαντικό αριθμό Κυπρίων επιστημόνων, συνθέτουν ένα δυναμικό τομέα που ήδη με μια πολύ αξιόλογη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Δεν είναι δε καθόλου τυχαία, συνέχισε ο κ. Τσουλόφτας, που το ΕΒΕΛ, χρόνια τώρα, καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να προχωρήσει το έργο του Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο. Αναφορά έγινε και στις διμερείς εμπορικές σχέσεις, όπου υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, καθώς και στον τομέα των επενδύσεων, όπου η Κύπρος περιμένει περισσότερα από μία χώρα του μεγέθους και του οικονομικού εκτοπίσματος των ΗΠΑ.

Όλα τα πιο πάν θα τύχουν περαιτέρω συζητήσεων στο σύντομο μέλλον, με την έλευση στην Κύπρο της νέας Αμερικανίδας πρέσβειρας. Παρόντες στη συνάντηση από πλευράς ΕΒΕΛ ήταν πέραν από τον Πρόεδρο Τσουλόφτα, οι Αντιπρόεδροι Βιομηχανίας και Οικονομίας Χαράλαμπος Παττίχης και Λιάκος Θεοδώρου αντίστοιχα, η Επίτιμος Γραμματέας Κικούλα Κότσαπα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Δέσποινα Θεοδοσίου, Παύλος Παραδεισιώτης και Δημοσθένης Μαυρέλλης.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-