Υπό εκκόλαψη ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού

Στην βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη με ποιοτικά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστικότερη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης αποσκοπεί, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού. Ο Οργανισμός προγραμματίζεται να λειτουργήσει τον Ιούνιο του 2024, και θα έχει αρμοδιότητα για το πόσιμο νερό, τις αποχετεύσεις λυμάτων και ομβρίων, την εκμετάλλευση και διαχείριση στερεών αποβλήτων και την έκδοση Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών σ’ ολόκληρη την επαρχία.

Σε πρόσφατη παρουσίαση στο ΕΒΕ Λεμεσού ο Διευθυντής του ΣΑΛΑ και διαχειριστής του έργου, Γιάννης Τσουλόφτας, ανέφερε πως το ΣΑΛΑ, το ΣΥΛ και το ΣΕΔΑΛ, ουσιαστικά θα παύσουν να υπάρχουν και θα μετεξελιχθούν στον ΕΟΑ. Τόνισε δε, πως ειδικά στη Λεμεσό, που ο κατασκευαστικός τομέας είναι βασικός πυλώνας της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η επιτάχυνση της έκδοσης Πολεοδομικών και Οικοδομικών Αδειών με τη λειτουργία του ΕΟΑ, θα φέρει σημαντικά οφέλη στην οικονομία της επαρχίας.

Το συμβούλιο του ΕΟΑ, θα απαρτίζεται από έξι εκπροσώπους κοινοτήτων και δέκα εκπροσώπους δήμων. Ο πρόεδρος του θα εκλέγεται από το σύνολο των ψηφοφόρων της επαρχίας.  Ανώτατος εκτελεστικός λειτουργός του οργανισμού θα είναι ο γενικός διευθυντής, ο οποίος θα διορίζεται με πενταετή σύμβαση ιδιωτικού δικαίου. Οι εργαζόμενοι στους υπό κατάργηση οργανισμούς αποβλήτων θα μεταφερθούν στον ΕΟΑ, ενώ θα υπάρξουν και σχέδια εθελούσιας αποχώρησης. Οι κάτοικοι της επαρχίας θα μπορούν να ζητούν ενημέρωση για οποιαδήποτε απόφαση του ΕΟΑ, ο οποίος θα λειτουργήσει και Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

Ήδη έχει συσταθεί Προσωρινό Συντονιστικό Συμβούλιο, το οποίο θα καταρτίσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, την οργανωτική δομή και θα αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη μεταβατική περίοδο μέχρι τη λειτουργία του ΕΟΑ. Ο Διαχειριστής του έργου τόνισε πως παρόλο που η ύδρευση, η αποχέτευση, η διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδειοδότηση της ανάπτυξης θεωρούνται σε κάποιο βαθμό ετερόκλητες, θα υπάρξουν συνέργειες στην οικονομική και λογιστική διαχείριση, τη διοίκηση, τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και τις κτηριακές εγκαταστάσεις.

Τόνισε ωστόσο, πως  ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών, η εξειδίκευση, η αξιοποίηση σύγχρονων μηχανογραφικών συστημάτων, ο εξορθολογισμός της οργανωτικής δομής και η εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών μάνατζμεντ, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του ΕΟΑ. Υπέδειξε τέλος, πως για να μπορέσει να κερδηθεί το στοίχημα θα πρέπει να έχει τη στήριξη όλων και πως γι’ αυτό είναι σημαντική τόσο η εσωτερική διαχείριση της αλλαγής στους οργανισμούς όσο και ο επικοινωνιακός χειρισμός του έργου προς τα έξω. 

Την παρουσίαση στο ΕΒΕΛ προλόγισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ανδρέας Τσουλόφτας ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων, πως αποτελεί διαχρονικό στόχο του Επιμελητηρίου η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μελών του για θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων τους. Πρόσθεσε δε ότι εφόσον ο νέος υπό σύσταση οργανισμός λειτουργήσει όπως πρέπει, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές προς το καλύτερο, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.    

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-