Βασίλειος Πολυμένης Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Βασίλειος Πολυμένης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων - University of Limassol (UoL)

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-