Ελίζα Λουκαϊδου Κασιανίδου Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021

ARIS: Σταθερή Στήριξη στις Νεοφυείς Επιχειρήσεις

Συνέντευξη της Ελίζας Λουκαϊδου Κασιανίδου

Διευθύντριας στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte

1. Τι ακριβώς είναι το ARIS και ποιες οι βασικές επιδιώξεις του;

Tο ARIS (A Really Inspiring Space) αποτελεί μία σημαντική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2018 από την Τράπεζα Κύπρου και τη Deloitte Κύπρου, με σκοπό να προσφέρει σε νέους επιχειρηματίες τη δομή, την καθοδήγηση και το δίκτυο που χρειάζονται για να αναπτύξουν επιτυχημένες νεοφυείς επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης (Start-up Accelerator), που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του ARIS στη Λεμεσό, σχεδιασμένο ειδικά για ανερχόμενες ομάδες επιχειρηματιών που οραματίζονται να επιλύσουν προκλήσεις μέσω καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων.

Μέχρι σήμερα, το ARIS έχει λάβει περισσότερες από 60 αιτήσεις από νεοφυείς επιχειρήσεις από την Κύπρο και το εξωτερικό, εκ των οποίων περισσότερες από 20 έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα, τις υπηρεσίες και το δίκτυο του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte Κύπρου και της Τράπεζας Κύπρου. Παράλληλα, το ARIS συμμετέχει σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, υλοποιώντας δράσεις στον τομέα της επιχειρηματικότητας, σε θέματα νεανικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας και στην ενδυνάμωση των γυναικών στη βιομηχανία STEM (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), με στόχο τη δημιουργία πρόσθετης αξίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

2.Τον περασμένο μήνα κάποιες νέες επιχειρήσεις προσχώρησαν στο πρόγραμμα επιτάχυνσης. Ποιοι τομείς εκπροσωπούνται και πως επωφελούνται από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Τον Οκτώβριο 2021 έξι νέες ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων επιλέχθηκαν για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με τεχνολογικές και καινοτόμες λύσεις σε διάφορους τομείς όπως η υγεία, τα χρηματοοικονομικά και η εκπαίδευση. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια περίπου 26 βδομάδες, περίοδος κατά την οποία οι επιλεγμένες ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις λαμβάνουν τις υπηρεσίες και την στήριξη του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Deloitte και μιας ομάδας μεντόρων. Στόχος είναι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους πλάνων, έτσι ώστε να φτάσουν σε ένα επίπεδο όπου η startup τους θα μπορέσει είτε να συνεχίσει τις δραστηριότητες της οργανικά, είτε να εξασφαλίσει επένδυση για περαιτέρω ανάπτυξη. Οι νέες ομάδες νεοφυών επιχειρήσεων θα επωφεληθούν με πολλές ευκαιρίες μάθησης και καθοδήγησης, μεταφοράς γνώσεων, δικτύωση με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και εταίρους από τη βιομηχανία καθώς και πρόσβασης στο οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα, προκειμένου να βελτιστοποιήσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και να επιταχύνουν τη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά.

3.Γενικά, πως αξιολογείτε το μέλλον των νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο;

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες των τελευταίων χρόνων για δημιουργία και στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων όπως είναι για παράδειγμα το ARIS, όσο και τους κρατικούς θεσμούς που πλέον συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη του ευρύτερου οικοσυστήματος της καινοτομίας και των νεοφυών επιχειρήσεων διαβλέπω το μέλλον με αισιοδοξία. Παράλληλα ο αυξανόμενος ρυθμός έρευνας και καινοτομίας τόσο εντός των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και κέντρων αριστείας, όσο και στη βιομηχανία και τις ΜΜΕ, σε συνδυασμό με την προσπάθεια για προσέλκυση ξένων εταιρειών ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας ενθαρρύνουν τις νέες επενδύσεις και δημιουργούν υγιείς προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και βιωσιμότητα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Κύπρο. Παρόλα αυτά χρειάζεται να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες και να γίνουν πιο στοχευμένες για προσέλκυση της απαραίτητης επενδυτικής χρηματοδότησης που θα ωθήσει τις νεοσύστατες νεοφυείς επιχειρήσεις όχι μόνο να ενταχθούν στην αγορά αλλά θα τις οδηγήσει στη διεθνή ανάπτυξή τους.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-