ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΑΠΟ

20
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
2022
08:30

ΜΕΧΡΙ

20
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ
2022
17:00

Η ορθή επιλογή και πρόσληψη Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί θεμελιώδες συστατικό για την πρόοδο και επιτυχία της οποιασδήποτε εταιρείας. Τόσο από πλευράς παραγωγικότητας όσο και από πλευράς εικόνας που βγαίνει προς τα έξω, η κάθε εταιρεία έχει ανάγκη να κάνει την βέλτιστη επιλογή για κάθε περίπτωση.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-