Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2022

Αναπτύσσοντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για Επαρχίες Λεμεσού & Πάφου

Οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Κυπριακής Οικονομίας με μεγάλες επιδόσεις και τεράστια συνεισφορά στην Οικονομία της χώρας. Αποτελούν, επίσης, τη βάση για την παραγωγή προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με τελικό δέκτη τον κάθε καταναλωτή. Ωστόσο, για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιβίωσής τους, οι ΜμΕ επιβάλλεται να ανανεώνουν σε συνεχή βάση τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησής τους.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-