Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων σε μια παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης απόκτησης ταλέντων

Της Anca Pirvan
Talent Acquisition Team Leader, Global Brokerage Sales

Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι μια κοινή προσέγγιση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Τι γίνεται όμως με την Απόκτηση Ταλέντων; Πώς θα το εφαρμόζαμε στην Απόκτηση Ταλέντων; Ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος;

Μια προσέγγιση απόκτησης ταλέντων με γνώμονα τα δεδομένα μεταφράζει τους επιχειρηματικούς στόχους και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) της εταιρείας σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο υποψηφίου, προφίλ και στόχους αγοράς. Αναλύοντας το υπάρχον τμήμα απόδοσης της εταιρείας και συλλέγοντας δεδομένα που σχετίζονται με το επαγγελματικό τους υπόβαθρο και τον χρόνο ανάπτυξης, οι επαγγελματίες στην Απόκτηση Ταλέντου θα εντόπιζαν οποιοδήποτε μοτίβο αποτελεσματικής εταιρικής πολιτισμικής προσαρμογής και μια ιδανική υποψήφια περσόνα.

Ομοίως, ο στρατηγικός TA θα χαρτογραφήσει τη δεξαμενή πιθανών ταλέντων, τις διαδικασίες, τα πρότυπα προσέγγισης, το κόστος, τους αναστολείς, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα, δημιουργώντας έτσι τον οδικό χάρτη πρόγνωσης επιτυχίας. Η ανάπτυξη της στρατηγικής σημαίνει επίσης την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής, σε βάθος συλλογής δεδομένων της προόδου και τη μέτρηση ποιοτικών και ποσοτικών KPI. Η ανάλυση των δεδομένων σε διεβδομαδιαία, μηνιαία και τριμηνιαία βάση δημιουργεί την ευκαιρία να ληφθούν αποφάσεις, να επανεξεταστούν τα επόμενα βήματα ή να αλλάξετε την προσέγγιση στο μέλλον.

Αυτές οι αποφάσεις που βασίζονται στα δεδομένα θα εξασφαλίσουν μια οικονομικά αποδοτική και προσανατολισμένη στην απόδοση προσέγγιση για την Απόκτηση Ταλέντων. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, μια προσέγγιση βάσει δεδομένων στην Απόκτηση Ταλέντων (ΤΑ) στοχεύει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης και του χρόνου αύξησης του νεοπροσλαμβανόμενου ανθρώπινου δυναμικού έναντι των προσδοκιών. Η κατανόηση της απόδοσης επένδυσης (ROI) της στρατηγικής είναι ζωτικής σημασίας και προσφέρει την ευκαιρία για μια συνεχή ανασκόπηση που επικεντρώνεται στην απόκτηση καλύτερης απόδοσης: καλύτερη πολιτιστική προσαρμογή, αναμορφωμένο πρόσωπο υποψηφίου, επέκταση σε νέες αγορές και δεξαμενές ταλέντων κ.λπ.

Όταν αποφασίζετε να εφαρμόσετε μια Προσέγγιση βάσει Δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε καλά τις στοχευμένες αγορές και την ποιότητα και ποσότητα της δεξαμενής ταλέντων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε έρευνες ή δημοσκοπήσεις, ανάλυση αγοράς σχετικά με τους μισθούς ή τα κριτήρια αναφοράς του κλάδου. Ωστόσο, οι εξειδικευμένες βιομηχανίες, τα προφίλ υψηλότερου επιπέδου ή τα εξελιγμένα προϊόντα απαιτούν προσαρμοσμένη χαρτογράφηση και εσωτερική επαγγελματική αναθεώρηση TA. Συνεργαστείτε με εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και κατανοήστε τον ανταγωνισμό της εταιρείας σας σε αυτήν την αγορά για να χαρτογραφήσετε την κατανομή των πιθανών δεξιοτήτων και τον όγκο της δεξαμενής ταλέντων. Αυτό θα κατευθύνει την προσέγγιση και τον τύπο της Διαδικασίας Απόκτησης Ταλέντου που θα χρησιμοποιηθεί και θα δημιουργήσει σαφήνεια σχετικά με το πώς θα τοποθετηθεί και θα ληφθεί η Πρόταση Αξίας Εργοδότη στην αγορά, πώς πρέπει να παρουσιαστεί και εάν χρειάζεται προσαρμογή.

Το πρώτο προφανές αποτέλεσμα μιας Προσέγγισης που βασίζεται στα Δεδομένα είναι η δημιουργία σχετικών προσδοκιών και κατευθυντήριων γραμμών για τους ενδιαφερόμενους και τους Διευθυντές Προσλήψεων. Επίσης, δίνει δομή στη διαδικασία και ορίζει τον οδικό χάρτη προόδου. Οι προσδοκίες θα μεταφραστούν σε επιχειρηματικό κόστος και απόδοση επένδυσης (ROI), συνδέοντας έτσι το TA με τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική. Ένα άλλο άμεσο αποτέλεσμα είναι η σαφήνεια της προόδου που σας δίνει εμφανή ευελιξία και ευέλικτη προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανάπτυξης με φιλόδοξους στόχους ή σε έναν εξειδικευμένο κλάδο, η σαφής άποψη για την πρόοδο και η δυνατότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων βάσει δεδομένων θα επηρεάσει την ταχύτητα προσλήψεων, τον όγκο και την απόδοση της στρατηγικής.

Ας συζητήσουμε μερικά παραδείγματα. Η ανάλυση του ποσοστού ανταπόκρισης ή της έλξης των υποψηφίων έναντι του όγκου συγκέντρωσης ταλέντων θα υποδείξει την αποτελεσματικότητα της προσέγγισής σας στην αγορά όσον αφορά την επωνυμία και την προβολή του εργοδότη. Προσθέτοντας στα παραπάνω, το ποσοστό των προσφορών που γίνονται δεκτές θα υποδηλώνει την αποτελεσματικότητα της Πρότασης Αξίας Εργοδότη στη συγκεκριμένη αγορά.

Συμπερασματικά, χωρίς να επικρίνουμε τις πιο παραδοσιακές προσεγγίσεις, μια Προσέγγιση λήψης απόφασης βάσει δεδομένων για την απόκτηση ταλέντων είναι ζωτικής σημασίας για μια αποτελεσματική παράδοση σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας. Μια διαδικασία λήψης αποφάσεων βάσει δεδομένων είναι η βάση μιας ευέλικτης προσέγγισης στη Διαχείριση Ταλέντου, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη στην ανταγωνιστική αγορά ταλέντων μας σήμερα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024

Για μια βιώσιμη Λεμεσό: Καθαρισμός παραλίας από το Επιμελητήριο Λεμεσού

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

Επίκειται ο διαγωνισμός για τη διαχείριση του Αστεροσκοπείου Τροόδους, ενώ υλοποιούνται δράσεις προώθησης του Αστροτουρισμού

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

Η οικιστική ανάπτυξη αποτελεί τη «ναυαρχίδα» που οδηγεί το Δήμο Αμαθούντας, προς αυτή την κατεύθυνση

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

Επείγει να προχωρήσουν τα έργα στο Σπύρος Κυπριανού τονίζει η ΚΟΚ, απαριθμώντας τα οφέλη από το FIBA EUROBASKET 2025

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

«H Δημοκρατία είναι ζωντανή»: Τι θα συμβεί τώρα που οι ευρωπαϊκές εκλογές ολοκληρώθηκαν;

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

Ένα ξεχωριστό μέρος στην ορεινή Λεμεσό, που μαγεύει με την ομορφιά του

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024

Δημόσια διαβούλευση και ευρύτερο χωροταξικό σχεδιασμό προκρίνει ο Δήμαρχος Γιάννης Αρμεύτης για τo Μουσείο της Λεμεσού

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-