Επικεφαλής Επιστήμονας: Έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή ομιλητών/τριών εγνωσμένου κύρους και εκπροσώπων της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου. Τους τρόπους με τους οποίους η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογία μπορούν να οδηγήσουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, ανέδειξε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Σκουρίδης.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 και σε αυτή συμμετείχαν φορείς από ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς Οργανισμούς, τα Κέντρα Αριστείας και εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας της Κύπρου. Κεντρικό θέμα της συζήτησης ήταν οι τρόποι με τους οποίους η έρευνα, η καινοτομία και η τεχνολογία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της οικονομίας της Κύπρου.

Σε αυτό το πλαίσιο, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στον τομέα και οι προοπτικές που διανοίγονται για ανάπτυξη του οικοσυστήματος, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για εντατικοποίηση των συνεργασιών και εμπορευματοποίηση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται στη χώρα. Τις δικές τους απόψεις με βάση και την πλούσια εμπειρία που διαθέτουν, κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης ομιλητές/τριες εγνωσμένου κύρους, και συγκεκριμένα η κ. Orfhlaith (Orla) Ni Chorcora, VP Channel EMEA και Equinix EMEA, ο κ. Patrick Van der Pijl, CEO Business Models Inc., Faculty Member Exponential Business Models στο Singularity University και παραγωγός του Business Model Generation, η κ. Nava Swersky Sofer, Board Director & Chair, Keynote Speaker, Lecturer, Innovation & Commercialization Expert, ο κ. Nick Kounoupias, CEO & Founder, KP Kounoupias IP και η κ. Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Vice President, Polish Chamber of Commerce for High Technology.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία να  καταθέσουν τις απόψεις και να ενημερωθούν από τον Επικεφαλής Επιστήμονα και το Γενικό Διευθυντή του ΙδΕΚ κο Θεόδωρο Λουκαΐδη για τις εξελίξεις της έρευνας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρονται μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις δωρεάν υποστηρικτικές υπηρεσίες του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). Τη συζήτηση συντόνισε ο κος Νίκος Μαρούλης, Αναπληρωτής Διευθυντής του Technopolis Group Belgium.

Σε δήλωσή του, ο Επικεφαλής Επιστήμονας και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙδΕΚ, κ. Δημήτρης Σκουρίδης, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες/ουσες για την παραγωγική και άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση. «Είμαι χαρούμενος που είχαμε την ευκαιρία να διεξάγουμε αυτή τη συζήτηση με φορείς του οικοσυστήματος, ώστε να βρούμε, μαζί, τρόπους με τους οποίους θα ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, δημιουργώντας ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης για την Κύπρο. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, η έρευνα και η καινοτομία χρειάζεται να συμβαδίσουν μεταξύ τους, ώστε να υπάρξει πραγματικός αντίκτυπος για τη χώρα, ενώ πρέπει να εντατικοποιηθούν και οι συνέργειες μεταξύ φορέων του οικοσυστήματος. Εξίσου σημαντική είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης της έρευνας αλλά και των δυνατοτήτων των τεχνολογιών πληροφορικής που υποστηρίζουν την ατζέντα της στρατηγικής Digital Cyprus 2035», σημείωσε. «Απώτερος στόχος», υπογράμμισε ο κ. Σκουρίδης «να μετατρέψουμε την Κύπρο σε μία τεχνολογική και καινοτόμο δύναμη της περιοχής».

Η εκδήλωση αποσκοπούσε στην ανταλλαγή απόψεων που θα συμβάλουν στην ενίσχυση των προσπαθειών για μεγιστοποίηση των εθνικών επενδύσεων σε έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία.
***

Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας
Ο Επικεφαλής Επιστήμονας επιτελεί συντονιστικό και εποπτικό ρόλο ως προς τη διαμόρφωση πολιτικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ, συμπεριλαμβανομένων των Τμημάτων και Φορέων που εμπλέκονται τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και στο τεχνοκρατικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, ο Επικεφαλής Επιστήμονας, συμμετέχει ως μέλος και υποστηρίζει το έργο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) για τη διαμόρφωση εισηγήσεων Στρατηγικής Ε&Κ, καθώς και εισηγήσεων αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης Ε&Κ. Ο Επικεφαλής Επιστήμονας είναι ο ex-officio Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-