ΤΕΠΑΚ/Βραβείο Νέων Επιστημόνων: Διεθνής διάκριση σε ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΤΕΠΑΚ

Το 1ο Βραβείο Νέων Επιστημόνων από το Δίκτυο Καινοτομίας Επιστημόνων (Young Scientist Innovation Network - YSIN) της Διεθνούς Εταιρείας για την Ψηφιακή Γη (International Society for Digital Earth -ISDE) απονεμήθηκε στον Δρ Άθω Αγαπίου, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου(ΤΕΠΑΚ). 

Η βράβευση έλαβε χώρα στις 21-23 Αυγούστου 2023 στο Beijing Friendship Hotel στο Πεκίνο, στο πλαίσιο του «1ου Youth Innovation Forum on Digital Earth». 

Στη σύντομη ομιλία του, ο Δρ. Αγαπίου ευχαρίστησε το Δίκτυο Καινοτομίας Επιστημόνων, τη Διεθνή Εταιρεία για την Ψηφιακή Γη, καθώς και όλους(ες) τους(τις) συνεργάτες(ιδες) για τη διαχρονική τους συνεργασία στην έρευνα. Η ερευνητική δραστηριότητα του Δρ. Αγαπίου επικεντρώνεται στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών διαστήματος και παρατήρησης γης για τη μελέτη και παρακολούθηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και για τον εντοπισμό υπεδάφιων αρχαιολογικών καταλοίπων.

Το Βραβείο Νέων Επιστημόνων έχει καθιερωθεί για να αναγνωρίσει και να τιμήσει εξαίρετους νέους επιστήμονες που είναι δραστήριοι στον τομέα της Ψηφιακής Γης και που αναπτύσσουν καινοτόμες ερευνητικές ιδέες οι οποίες βελτιώνουν την κοινωνία και το περιβάλλον.

Τα κριτήρια επιλογής για τη βράβευση περιλαμβάνουν την αξιολόγηση των επιστημονικών επιτευγμάτων των νέων ερευνητών/τριών κάτω από 45 χρόνων, καθώς και την επιστημονική τους αριστεία και καινοτομία στον τομέα της Ψηφιακής Γης (Digital Earth). Περισσότερες λεπτομέρειες για το ερευνητικό έργο του Δρ. Αγαπίου μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ιστορικό
Ο διεθνής οργανισμός «International Society for Digital Earth» είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με στόχο τη διάδοση του οράματος της Ψηφιακής Γης και με αποστολή να ωφεληθεί η κοινωνία από την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός ψηφιακού διδύμου της Γης (Digital Twin). Ο διεθνής οργανισμός απευθύνεται σε ερευνητές/τριες με στόχο την αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για την κατανόηση και μοντελοποίηση της Γης και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη. Από τότε που δρομολογήθηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη το 2015, οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) υπάρχει μια καθολική έκκληση από την κοινωνία για δράσεις σχετικές με την προστασία του πλανήτη, τη βελτίωση της ζωής και των προοπτικών σε όλο τον κόσμο. 

Το Δίκτυο Καινοτομίας Επιστημόνων (International Society for Digital Earth - Young Scientist Innovation Network, ISDE-YSIN) στοχεύει να ενδυναμώσει νέους επιστήμονες στον τομέα της Ψηφιακής Γης, να προωθήσει την ανάπτυξη κρίσιμων καινοτόμων ερευνητικών τεχνολογιών της Ψηφιακής Γης καθώς και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-