Έναρξη εγγραφών στα προγράμματα δια βίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ΠΔΒΕΕΚ (πρώην απογευματινά και βραδινά τμήματα) της Α' Τεχνικής Σχολής Λεμεσού

Έχουν ξεκινήσει και θα συνεχίζονται μέχρι μέσα Οκτωβρίου οι εγγραφές στα Βραδινά Προγράμματα των Τεχνικών Σχολών.

Τα μαθήματα διεξάγονται μια φορά την εβδομάδα, σε 4 περιόδους των 45 λεπτών από τις 18:00 μέχρι τις 21:00. Έχουν συνολική διάρκεια 80 περιόδους για όλο το σχολικό έτος. Τα προγράμματα είναι μερικώς επιχορηγημένα από την Ε.Ε. και κάτω από την εποπτεία το Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το κόστος είναι €162,32 τον χρόνο για κάθε μάθημα. Αν καταστεί ανάγκη μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα τεχνικού περιεχομένου τμήματα, ανάλογα με τις ανάγκες της βιομηχανίας, με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών τους οκτώ.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι τα πιο κάτω:
· Συγκολλήσεις Βασικό Επίπεδο και Προχωρημένο Επίπεδο
· Μηχανουργείο Τόρνοι Φρέζες 
· Προετοιμασία για Εξετάσεις Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας για Εξασφάλιση Άδειας Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 
· Ταχύρυθμο πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης Ψυκτικών σύμφωνα με τον κανονισμό της ΕΕ 303/2008/ΕΚ για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου. 
· Ηλεκτρονική Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου
· Ξυλουργική / Επιπλοποιία.
· AUTOCAD
· Εγκαταστάσεις  υγραερίου
· Μετρήσεις ποσοτήτων - κοστολόγηση για Τεχνίτες Δομικών Έργων
· Αρχιτεκτονικό Τεχνικό Σχέδιο
· Υδραυλικές εγκαταστάσεις. 
· Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Για όσους σπουδαστές ολοκληρώσουν επιτυχώς τα προγράμματα μονοετούς διάρκειας εκδίδεται «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης».
Για περισσότερες πληροφορίες/εγγραφές επικοινωνήστε στο 25 871403 από τις 5:00-9:00μμ ή στην ιστοσελίδα:

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-