Σημαντικά θέματα που αφορούν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην Κύπρο συζητήθηκαν στη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων

Σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, συζητήθηκαν κατά την 33η Γενική Συνέλευση της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023.

Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του εκπροσώπου του Προεδρείου της Ελληνικής Συνόδου, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ο οποίος ενημέρωσε το κυπριακό σώμα για τις μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νέο Νόμο για τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και τις προκλήσεις εφαρμογής του. Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράστηκε η άποψη ότι προγράμματα σπουδών που προσφέρονται μέσω των κοινοπραξιών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εθνική νομοθεσία, ακολουθώντας το ελληνικό παράδειγμα, προσφέροντας έτσι ευελιξία στα κυπριακά Πανεπιστήμια να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη της συμμετοχής τους στις συμμαχίες αυτές. 

Ένα από τα κύρια θέματα που απασχόλησε τις εργασίες της γενικής συνέλευσης, αφορούσε στη διαδικασία πιστοποίησης από τον ΔΙΠΑΕ εξ αποστάσεως και συμβατικών προγραμμάτων σπουδών. Εκφράστηκε η διαφωνία όλων των πανεπιστημίων σχετικά με την απαίτηση του Φορέα για διπλή υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης για προπτυχιακά προγράμματα που θα προσφερθούν εξ αποστάσεως. 

Αναφορικά με το πρόγραμμα «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με τη Βιομηχανία» το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας και σε συνέχεια της αρνητικής απάντησης του Υπουργείου Οικονομικών για εξεύρεση των απαιτούμενων πόρων για συνέχισή του, η Σύνοδος συζήτησε εναλλακτικούς τρόπους για να μπορέσει το πρόγραμμα να λειτουργήσει και πέραν της υφιστάμενης περιόδου χρηματοδότησης, εφόσον τα αποτελέσματα κρίνονται θετικά.

Τα μέλη της Συνόδου, εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους αναφορικά με την εθνική επένδυση στην έρευνα μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης του ΙδΕΚ, που όπως διαπιστώθηκε παραμένει διαχρονικά στάσιμη και κατώτερη του αντίστοιχου μέσου όρου των δαπανών για έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο της Συνόδου και κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργείου Υγείας, όλα τα πανεπιστήμια δήλωσαν την πρόθεσή τους για να συμμετέχουν και να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια ευαισθητοποίησης και διαφώτισης για τη μεταθανάτιο δωρεά οργάνων για μεταμόσχευση, προωθώντας το θεσμό σε υψηλό επίπεδο εντός των πανεπιστημιακών τους κοινοτήτων.  

Επιπρόσθετα η Σύνοδος ομόφωνα υποστήριξε την πρόταση του Πανεπιστημίου Κύπρου για τροποποίηση του καταστατικού λειτουργίας του Κυπριακού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου (ΚΕΑΔ) με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών του, μέσα από τη βελτίωση της συμμετοχικότητας των μελών του και τη νέα σύνθεση του Συμβουλίου του που να μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους και την αποστολή του.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-