Το ΤΕΠΑΚ βραβεύθηκε για τις καλές πρακτικές που εφαρμόζει για την ισότητα των Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) βραβεύθηκε από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον.

Σκοπός του Εθνικού Φορέα είναι η πιστοποίηση επιχειρήσεων και οργανισμών που εφαρμόζουν πολιτικές οι οποίες διασφαλίζουν στο προσωπικό τους συνθήκες ισότητας των φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης και κατάρτισης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

Το ΤΕΠΑΚ πέτυχε την πιστοποίησή του σε συνολικά έντεκα (11) καλές πρακτικές που αφορούν στην εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, τις διαδικασίες προσλήψεων και ανέλιξης, την πολιτική εκπαίδευσης, την πολιτική ίσης αμοιβής, το ευέλικτο ωράριο εργασίας, την πολιτική ευέλικτου ωραρίου και τηλεργασίας για σκοπούς ενθάρρυνσης του μητρικού θηλασμού, την πολιτική τηλεργασίας στην περίπτωση ασθένειας παιδιού και το καλοκαιρινό σχολείο για παιδιά εργαζομένων. Η δημιουργία της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας και ο καταρτισμός Σχεδίου Ισότητας από το ΤΕΠΑΚ ήταν ανάμεσα στις τρεις πιο καινοτόμες πρακτικές που πιστοποιήθηκαν το 2022 από τον Φορέα. 

Η τελετή βράβευσης των Επιχειρήσεων και Οργανισμών που πιστοποιήθηκαν το 2022 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης διοργανώθηκε την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022 από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Η βράβευση έγινε από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Κυριάκο Ι. Κούσιο. Τα βραβεία, εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, παρέλαβαν ο Πρύτανης, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και το μέλος της Συγκλητικής Επιτροπής Ισότητας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δήμητρα Μηλιώνη.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-