Άμεση δρομολόγηση του θέματος της προσφοράς αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών αξιώνουν οι Πρυτάνεις των δημοσίων Πανεπιστημίων

Συνάντηση των Πρυτάνεων των δημόσιων Πανεπιστημίων πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Πρυτάνεις του ΤΕΠΑΚ, του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητές Παναγιώτης Ζαφείρης, Τάσος Χριστοφίδης και Πέτρος Πασιαρδής αντίστοιχα. 

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν σειρά θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία, στις τάσεις και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου.  Συγκεκριμένα, οι Πρυτάνεις αντάλλαξαν απόψεις για τη συνέχιση της λειτουργίας των Γραφείων Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, την προσφορά ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών και την από κοινού προσφορά εξ αποστάσεως προγραμμάτων σπουδών, αξιοποιώντας την τεχνολογική υποδομή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της δυνατότητας προσφοράς ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών από τα δημόσια Πανεπιστήμια.  Είναι κοινή θέση και των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όπως δρομολογηθούν άμεσα ενέργειες για να επιτραπεί, με κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις, η προσφορά ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών από τα δημόσια Πανεπιστήμια, με στόχο την προσέλκυση ξένων φοιτητών και απευθύνουν σχετικό κάλεσμα προς την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, ενώπιον της οποίας εκκρεμεί σχετική νομοθεσία εδώ και χρόνια.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-