Γενικές Ειδήσεις Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022

ΕΒΕ Λεμεσού: Επιχειρήσεις με καινοτόμες οικολογικές δράσεις

Της Άνθιας Παπαεωργίου, Ανώτερη Λειτουργός ΕΒΕ Λεμεσού

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, 20/11/2022

Το ΕΒΕ Λεμεσού ανέκαθεν υπήρξε Οργανισμός με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Παρακολουθεί συνεχώς τις δράσεις τόσο της Κυβέρνησης, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τις ευρύτερες εξελίξεις στο όλο περιβαλλοντικό πεδίο, σε συνάρτηση μάλιστα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα της χώρας μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την επίτευξη συγκεκριμένων αριθμητικών στόχων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνώρισαν την ανάγκη μαζικών επενδύσεων και κινήτρων για να καταστεί δυνατή, για παράδειγμα η επίτευξη του μεγαλεπήβολου στόχου, για ανακύκλωση σε ποσοστά της τάξης του 65% μέχρι το 2035.

Σημειώνεται αυξημένη προσοχή σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων, μέσα από νέα πακέτα σχεδίων στήριξης και άλλα κίνητρα. Επρόκειτο για επιβεβλημένη κίνηση, αφού μάλιστα οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποτελούν τομέα στον οποίο, παρά τα εξαιρετικά ευνοϊκά κλιματολογικά δεδομένα της Κύπρου (άπλετη ηλιοφάνεια), εξακολουθούμε να υστερούμε, ανάμεσα στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Η σημερινή κατάσταση με τη Ρώσο-Ουκρανική διένεξη αποδεικνύει περίτρανα την ανάγκη ενδυνάμωσης των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξέλιξη εναλλακτικών ενεργειακών τεχνολογιών. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το περιβάλλον και η πράσινη οικονομία μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην τωρινή ενεργειακή κρίση.

Στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την επισκόπηση περιβαλλοντικής εφαρμογής στην πρόσφατη έκδοση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Κομισιόν, παρά την κάποια πρόοδο, σημαντικές προσπάθειες και έργα πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται στο νησί μας, αλλά και για την επίτευξη των στόχων που προνοούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό διαφαίνεται και από στατιστικά στοιχεία που υποδεικνύουν ότι η παραγωγή αποβλήτων στην Κύπρο είναι πολύ ψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βρισκόμαστε στην τρίτη χαμηλότερη θέση και παράλληλα βρισκόμαστε στην πέμπτη χαμηλότερη θέση στην επαναχρησιμοποίηση παραγόμενων αποβλήτων.

Με την περιβαλλοντική και ενεργειακή κρίση η αξία της πράσινης επιχειρηματικότητας δυναμώνει όλο και περισσότερο. Η στροφή πολλών επιχειρήσεων προς την υιοθέτηση και εφαρμογή πράσινων πρακτικών είναι πλέον εμφανής.

Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια και επιχορηγήσεις και με απλές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού των κτηριακών τους εγκαταστάσεων, οι κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να  δημιουργήσουν πράσινες επιχειρήσεις.

Η εφαρμογή συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με ορθολογική διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας και του νερού μπορούν να συμβάλουν τα μέγιστα σε χρηματικές εξοικονομήσεις.

Η διαχείριση των αποβλήτων και η εξεύρεση τρόπων επαναχρησιμοποίησης τους οδηγούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις με δραστηριότητές που σέβονται το περιβάλλον και εφαρμόζουν καινοτόμες οικολογικές δράσεις με φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες παραγωγής, αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στους ανταγωνιστές τους καθώς και καλή εταιρική φήμη.

Το Επιμελητήριο Λεμεσού εφαρμόζοντας πολλά από τα πιο πάνω με περιβαλλοντική συνείδηση, και στηρίζοντας την αειφόρο ανάπτυξη και κυκλική οικονομία, φροντίζει, με την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών και δράσεων, για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του οργανισμού στο περιβάλλον.

Σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται επαφές και συναντήσεις για θέματα που άπτονται του ευρύτερου κεφαλαίου της πράσινης ανάπτυξης, περιλαμβανόμενης της προώθησης σωστής διαχείρισης των αποβλήτων, της δημιουργίας μονάδων κομποστοποίησης, της αναβάθμισης του εργοστασίου ΟΕΔΑ στο Πεντάκωμο και την παραχώρηση εργαλείων στις τοπικές αυτοδιοικήσεις για να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της αρχής Pay as you throw. 

To Επιμελητήριο, από τη δημιουργία του ιδιόκτητου κτηρίου του το 2005, υιοθέτησε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές και διαδικασίες για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, μεριμνώντας για την ανακύκλωση όλων σχεδόν των αποβλήτων που παράγει, με την τοποθέτηση ειδικών κάδων για χαρτί, πλαστικά, μπαταρίες και γυαλί. Οι βασικές περιβαλλοντικές αρχές της κυκλικής οικονομίας εφαρμόζονται, εκ πεποιθήσεως, στο ΕΒΕΛ εδώ και χρόνια.

Έγιναν επίσης συνεργασίες με αδειοδοτημένους διαχειριστές αποβλήτων για την ανακύκλωση μελανιών και τονερς εκτύπωσης, όπως και για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές. Γίνεται επιπλέον συνεχής παρακολούθηση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας. Στρεφόμενοι προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προσπαθώντας να συμβάλουμε στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές, έγινε εγκατάσταση Φωτοβολταϊκου συστήματος περί τα τέλη του 2019, και τα οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι πλέον εμφανή. 

Η Γραμματεία του ΕΒΕΛ, με συνεχή ενημέρωση του προσωπικού του Επιμελητηρίου για περιβαλλοντικά θέματα, έχει πλέον καταφέρει την δημιουργία οικολογικής συμπεριφοράς. Επίσης το Επιμελητήριο έχει καθιερωθεί ως ένας φιλικός προς το περιβάλλον χώρος εργασίας. Τα απόβλητα του οργανισμού, καταλήγουν στους κάδους ανακύκλωσης κάτι που αποτελεί πάγια πρακτική όλων των μελών του προσωπικού μας.

Το Επιμελητήριο διοργανώνει αλλά και συμμετέχει σε σεμινάρια προωθώντας θέματα πράσινης ανάπτυξης. Επίσης μέσω των συνεργατών του, όπως η Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και η Green Dot, φιλοξενεί άρθρα με θέμα το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη στη μηνιαία εφημερίδα του, «Επιχειρηματική Λεμεσός». Το Επιμελητήριο συμμετέχει από τον Οκτώβριο 2021 στην πρωτοβουλία SME Climate Hub, που σκοπό έχει την καθοδήγηση των επιχειρήσεων για μηδενική καθαρή κατανάλωση (net zero-business).

Στο πλαίσιο όλων αυτών των προσπαθειών, ως φυσιολογικό επακόλουθο, το Επιμελητήριο Λεμεσού έχει πιστοποιηθεί με το οικολογικό σήμα περιβαλλοντικής ποιότητας για κτήρια και γραφεία Green Office το 2019. Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα, στις αρχές του 2022 το Επιμελητήριο μας, παρέλαβε την επίσημη βεβαίωση ότι ανακυκλώνει τα απόβλητα του σε ποσοστό 97,9% και θεωρείται ως εκ τούτου οργανισμός που πληροί τις προϋποθέσεις του zero waste to landfill πιστοποιημένο από ανεξάρτητους επιθεωρητές (TUV Cyprus). Η πολύ τιμητική αυτή πιστοποίηση καθιστά το Επιμελητήριο Λεμεσού το δεύτερο οργανισμό Παγκυπρίως που επιτυγχάνει έναν τέτοιο στόχο.  

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-