Υποβρύχιο Εργαστήριο και έξυπνοι τεχνητοί ύφαλοι στην Αμαθούντα

Ένα πρωτοποριακό υποβρύχιο εργαστήριο και ταυτόχρονα ελκυστικό καταδυτικό προορισμό, φιλοδοξούν να δημιουργήσουν το Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και Ναυτιλία – Κέντρο Αριστείας (CMMI), το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, το πανεπιστήμιο του Los Angeles California, το ΕΒΕ Λεμεσού και η Signalgenerix, οι οποίοι θα ποντίσουν έξυπνους τεχνητούς υφάλους τρισδιάστατης εκτύπωσης στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή της Αμαθούντας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του CMMI, Ζαχαρίας Σιόκουρος, μας ανέφερε ότι στο υποβρύχιο εργαστήριο επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων θα καταγράφουν και θα μελετούν τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά του θαλάσσιου  περιβάλλοντος, την ανάπτυξη της θαλάσσιας ζωής, τις μετακινήσεις και την εξέλιξη των ειδών, ακόμη και τα θαλάσσια ρεύματα στην περιοχή προς διερεύνηση της αλληλεπίδρασής τους με τις θαλάσσιες κατασκευές. Όλα τα παραπάνω στο ευρύτατο πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και της ανάσχεσης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Ταυτόχρονα, κατά τον κ. Σιόκουρο, ο χώρος θα είναι διαθέσιμος, προσβάσιμος και ελκυστικός για καταδυτικό τουρισμό, αφού θα είναι πρωτότυπος σε σχέση με ό,τι άλλο έχει αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα, για τη δημιουργία υφάλων. Οι επιστήμονες του CMMI αποκαλούν «έξυπνους» τους υφάλους γιατί θα είναι εξοπλισμένοι με αισθητήρες και κάμερες, ώστε να παρακολουθούνται οι παράμετροι που επηρεάζουν τη θαλάσσια ζωή. Επιδίωξη των εταίρων, είναι να μεταφέρουν και εικόνα στη στεριά, ώστε να παρέχεται δυνατότητα παρατήρησης και σε επισκέπτες που δεν μπορούν να καταδυθούν.

Θα αναπτυχθούν δε, υποβρύχια drones για σκοπούς επιτήρησης κι έγκαιρου εντοπισμού κρουσμάτων λαθραλιείας.  Οι επιστήμονες εργάζονται και για την κατασκευή ενός μεγάλου έξυπνου σημαντήρα (σημαδούρας), που θα λειτουργεί ως σταθμός συλλογής πληροφοριών. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες παραγγελίας τρισδιάστατου εκτυπωτή (σε μέγεθος δωματίου), που θα τυπώσει τους υφάλους με υλικά φιλικά στο περιβάλλον κι ελκυστικά προς τους οργανισμούς που θα επικαθίσουν σ’ αυτούς.

Το μείγμα για την τροφοδοσία του εκτυπωτή θα το δημιουργήσει το πανεπιστήμιο του Los Angeles California, που ειδικεύεται στην επιστήμη και την τεχνολογία των υλικών. Ο Ζαχαρίας Σιόκουρος μας ανέφερε πως ο εκτυπωτής θα αφιχθεί το 2023 και θα εγκατασταθεί στη Λεμεσό, ώστε να αρχίσει η εκτύπωση δοκιμαστικών στοιχείων των υφάλων, προτού ξεκινήσει η συστηματική παράγωγη τους. Το πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το CMMI και εφόσον προκύψουν θετικά αποτελέσματα, εκτυπωμένοι τρισδιάστατοι ύφαλοι θα ποντισθούν και σε άλλες προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-