Πρακτική Άσκηση στην Έρευνα και Καινοτομία (μέχρι 15/6/2022)

Σε σχέση με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση «Research and Innovation Internships» του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ακολουθεί Κατάλογος με τις επιχειρήσεις στις οποίες φοιτητές/φοιτήτριες θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν για internship. Για σκοπούς συμμετοχής στη δράση, οι φοιτητές/τριες, θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με τα σημεία επαφής που έχουν οριστεί από την κάθε επιχείρηση υποβάλλοντας Βιογραφικό Σημείωμα, αντίγραφο τίτλου σπουδών ή/και Βεβαίωση Εγγραφής. Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις θα προχωρούν με επιλογή των φοιτητών/τριών λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό ανταπόκρισης στα απαιτούμενα προσόντα, το βιογραφικό ή/και συνέντευξη των υποψηφίων.

Το κάθε internship θα πρέπει να έχει συνολική διάρκεια 20 εργάσιμες μέρες μεταξύ 15/06/2022 – 30/09/2022 και η απασχόληση θα πρέπει να γίνεται εντός του ωραρίου της κάθε επιχείρησης. Ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια που θα επιλεγεί να συμμετέχει στη δράση θα έχει την ευκαιρία να λάβει χορηγία ύψους 1.000 Ευρώ από το ΙδΕΚ.  Η χρηματοδότηση από το ΙδΕΚ θα καταβάλλεται στους/στις φοιτητές/τριες ως χορηγία μετά την ολοκλήρωση του internship και την υποβολή Έκθεσης Δραστηριοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Συνεργατών του Ιδρύματος στο 22205000 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου support@research.org.cy.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-