ΕΒΕΛ, Δήμος Λεμεσού και ΤΕΠΑΚ ενώνουν δυνάμεις

Την ετοιμότητά τους για βέλτιστη συνεργασία προς την κατεύθυνση επίτευξης κοινών στόχων, επανέλαβαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, ο Δήμος Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Έχοντας από νωρίτερα φέτος θεσμοθετήσει, κατόπιν πρωτοβουλίας του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου, κ. Ανδρέα Τσουλόφτα,  περιοδικές μεταξύ τους επαφές, οι τρεις φορείς συσκέφθηκαν στις 10 Ιουνίου σε συνάντηση που φιλοξένησε το ΕΒΕΛ, και προχώρησαν σε αλληλοενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για σειρά θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιλάμβανε:

·   - Το υπό σύσταση Κέντρο Καινοτομίας του Δήμου Λεμεσού, του οποίου η επικέντρωση θα είναι σε θέματα γαλάζιας ανάπτυξης, ένας πολλά υποσχόμενος τομέας που συνάδει με τα χαρακτηριστικά της πόλης

·   - Το πρόσφατα επανερχόμενο στο προσκήνιο Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο στο Πεντάκωμο, έργο μεγάλης σημασίας ειδικά στην παρούσα συγκυρία όπου βασικό ζητούμενο είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας και η μακρόπνοη κοινωνικο-οικονομική πορεία της χώρας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

·     - Την παραπέρα προώθηση των συνεργειών ανάμεσα σε ΕΒΕΛ και ΤΕΠΑΚ, περιλαμβανόμενης της τοποθέτησης φοιτητών του πανεπιστημίου σε επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου για πρακτική άσκηση και για (στις περιπτώσεις αποφοίτων) πλήρη απασχόληση. Ο συντονισμός ενεργειών περιλαμβάνει την καταγραφή/παράθεση από το ΤΕΠΑΚ των προσφερόμενων κλάδων σπουδών/αποφοίτων και την αντίστοιχη καταγραφή από το ΕΒΕΛ των σε επιστημονικό εργατικό δυναμικό αναγκών των επιχειρήσεων-μελών του.

·   - Τις προοπτικές και τα σημαντικά οφέλη σε ακαδημαϊκό και σε ευρύτερο κοινωνικό οικονομικο-επίπεδο που προκύπτουν από τη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην κοινοπραξία δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου.

·   - Την πρωτοβουλία Δήμου-ΤΕΠΑΚ για ένταξη της Λεμεσού στο «Δίκτυο Υγειών Πόλεων» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, δίκτυο του οποίου τα χαρακτηριστικά εκτείνονται πολύ πέραν του παράγοντα υγεία από ιατρική άποψη και εμπεριέχει σειρά άλλων στοιχείων που άπτονται του τομέα της ποιότητας ζωής. Η ένταξη θα αναβαθμίσει σημαντικά την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα της Λεμεσού.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ, κ. Ανδρέας Τσουλόφτας, ο Δήμαρχος Λεμεσού, κ. Νίκος Νικολαΐδης και ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, εξέφρασαν την απόλυτη ικανοποίησή τους για τη συνάντηση και σημείωσαν πως προσβλέπουν στην παραπέρα μεταξύ τους συνεργασία. Η επόμενη συνάντηση των τριών φορέων θα πραγματοποιηθεί αρχές φθινοπώρου και στο μεταξύ παραμένει ανάμεσα τους ανοικτό κανάλι επικοινωνίας.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-