Το ΤΕΠΑΚ νικητής και στα 2 βραβεία του Fair of European Innovators in Cultural Heritage

Πραγματοποιήθηκε στις 15 και 16 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα "Fair of European Innovators In Cultural Heritage". Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μόνο 40 ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την Πολιτιστική Κληρονομιά. Τα δύο βραβεία  “Best innovation award” και "Best booth" απονεμήθηκαν σε Ευρωπαικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα που διαχειρίζεται το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Το πρώτο βραβείο “Best innovation award”, υπό τον συντονισμό του Δρ. Μαρίνου Ιωαννίδη δόθηκε εξίσου στα δύο Ευρωπαϊκά προγράμματα: 
• Η2020 Virtual Multimodal Museum (ViMM: 2016-2019 – www.vi-mm.eu). Το Έργο είχε σαν απώτερο στόχο τον σχεδιασμό του στρατηγικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομίας (ΨΠΚ). Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με όλες τις κορυφαίες οργανώσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά και όλο τον κόσμο, που ασχολούνται με τα εικονικά μουσεία και τον ευρύτερο τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, υποστηρίζοντας υψηλής ποιότητας πολιτική ανάπτυξης, τη λήψη αποφάσεων και τη χρήση τεχνικών προόδων. Προϋπολογισμός (1,17 Εκατ. Ευρώ).

• Marie S. Curie Initial Training Network on Digital Cultural Heritage (ITN-DCH: 2013-2017- www.itn-dch.eu). Έχει αναδειχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα πιο επιτυχημένα έργα στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο εκπαίδευσε 23 υπότροφους (18 ESR και 5 ER – σε 500ους χρηματοδοτούμενους ανθρωπομήνες) στον τομέα της ψηφιακής τεκμηρίωσης, συντήρησης και προστασίας ψηφιακών μέσων, προκειμένου να τους δημιουργήσει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ, ικανότητες και δεξιότητες προσανατολισμένες στην αγορά, που θα συμβάλλουν σημαντικά στις προοπτικές της μελλοντικής ερευνητικής σταδιοδρομίας τους. (3,71 Εκατ. Ευρώ).

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting