Επιχειρηματικό Βαρόμετρο ΕΒΕΛ Φθινόπωρο 2018 – Τελικά αποτελέσματα

Γενικά θετική είναι η αντίκριση των επιχειρήσεων της Λεμεσού σε σχέση με το παρόν και το άμεσο μέλλον, σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα του Επιχειρηματικού Βαρομέτρου του (Φθινόπωρο 2018) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. Τα ευρήματα της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν περίπου το 20% των οικονομικά ενεργών εταιρικών μελών του ΕΒΕΛ (που αποτελεί ένα πολύ επαρκές αντιπροσωπευτικό δείγμα για έρευνες αυτής της μορφής) δεικνύουν ότι χωρίς να παραγνωρίζονται  τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε διάφορα επίπεδα, σαφείς πλειοψηφίες από όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εκφράζουν ικανοποίηση για τα αποτελέσματα των επενδύσεων τους του περασμένου χρόνου, δηλώνουν ετοιμότητα να συνεχίσουν την επενδυτική τους προσπάθεια και, ίσως πιο σημαντικό για ένα τομέα που έχει και εμφανή κοινωνική διάσταση, θα προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις προσωπικού.

Σε ότι αφορά προβλήματα και δυσκολίες, ο επιχειρηματικός κόσμος της Λεμεσού εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από τη δυσχέρεια στην εξεύρεση εξειδικευμένου κυρίως ανθρώπινου δυναμικού και συνεχίζει να θεωρεί ότι κυβερνητικά τμήματα δεν είναι αρκούντως συνεργάσιμα και υποβοηθητικά για το επιχειρείν. Θεωρούν επίσης πως τυχόν περαιτέρω τραπεζική κρίση θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τις δραστηριότητες τους, ενώ σοβαρή ανησυχία εξακολουθούν να προκαλούν τόσο οι αυξανόμενες τιμές βασικών προϊόντων όσο και η κατάσταση στο γεωγραφικό μας περίγυρο (Μέση Ανατολή).

Γενικά και, συγκρίνοντας τα ευρήματα του Βαρομέτρου του φθινοπώρου 2018 με τα αντίστοιχα τόσο της άνοιξης του ίδιου έτους όσο και του  φθινοπώρου 2017, διαπιστώνεται ότι αν και οι με σκεπτικιστική ή και απαισιόδοξη διάθεση εξακολουθούν να αποτελούν την μειοψηφία (και σε πολλές περιπτώσεις μικρή μειοψηφία), ο αριθμός τους εμφανίζεται αυξημένος, στοιχείο που ίσως να υπονοεί ότι τουλάχιστο σε επίπεδο επιχειρήσεων η ευφορία των προηγούμενων μηνών τείνει να μετριαστεί, με περισσότερη έμφαση στη σταθεροποίηση παρα στην περαιτέρω επέκταση. Ασφαλέστερα συμπεράσματα για το κατά πόσο υπάρχει όντως μία σαφής τάση προς την εν λόγω κατεύθυνση θα μπορούν να εξαχθούν από τα ευρήματα της επόμενης έκδοσης του Βαρομέτρου του ΕΒΕΛ, την Άνοιξη του τρέχοντος έτους.  

Η αναλυτική αποτύπωση του Βαρομέτρου του ΕΒΕΛ είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου (http://www.limassolchamber.eu/assets/images/DownloadsGr/1548079799.pdf)

      

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting