Χορηγίες από το ΙΠΕ για στήριξη φορέων και φοιτητών σε θέματα έρευνας και καινοτομίας

Την επιχορήγηση δράσεων προβολής και εξωστρέφειας που συνδέονται με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για το 2019, συνολικού ύψους €40,000, ανακοίνωσε πρόσφατα το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ). Οι χορηγίες αφορούν δύο προσκλήσεις, τη «Διοργάνωση δραστηριοτήτων προβολής της επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας» και την «Εκπροσώπηση της Κύπρου σε Διεθνείς Διαγωνισμούς Επιστήμης, Έρευνας, και Καινοτομίας». 

Στο πλαίσιο της πρώτης Πρόσκλησης, το ΙΠΕ, επιδιώκει την ενίσχυση φορέων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών μεγάλης κλίμακας, υψηλής ποιότητας και αντικτύπου, που στοχεύουν στην προώθηση και προβολή θεμάτων επιστήμης, έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας. Τη χρηματοδότηση, συνολικής αξίας €20,000, μπορούν να διεκδικήσουν φορείς με έδρα την Κύπρο που προγραμματίζουν δραστηριότητες σε συναφή θέματα. Βασικός στόχος των δραστηριοτήτων πρέπει να είναι η γνωριμία, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη σημασία και το ρόλο των εν λόγω θεμάτων καθώς και η παρουσίαση σχετικών παραδειγμάτων ή/και επιτευγμάτων με πρακτικό και κατανοητό τρόπο.

Οι δραστηριότητες θα πρέπει να απευθύνονται σε αριθμητικά μεγάλο κοινό ενώ επιτρέπεται επίσης και η διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων. Οι δραστηριότητες δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν οποιεσδήποτε χρεώσεις συμμετοχής.  Παράλληλα, με τη δεύτερη Πρόσκληση, το ΙΠΕ δίνει την ευκαιρία σε ομάδες μαθητών και φοιτητών να λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη, συνολικού ύψους €20,000, για τη συμμετοχή τους και την εκπροσώπηση της Κύπρου σε καθιερωμένους διεθνείς διαγωνισμούς, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν στο εξωτερικό και η συμμετοχή των εν λόγω ομάδων λαμβάνει χαρακτήρα εθνικής εκπροσώπησης.

Η Πρόσκληση στοχεύει στην ενθάρρυνση της ενασχόλησης των μαθητών και φοιτητών με την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε δράσεις εξωστρέφειας που προβάλλουν τις δραστηριότητές τους και την Κύπρο στο εξωτερικό, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα, στην καλλιέργεια ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι δραστηριότητες που θα επιχορηγηθούν στο πλαίσιο και των δυο Προσκλήσεων θα πρέπει να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2019.

Οι δικαιούχοι μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους και για τις δυο Προσκλήσεις μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, στην διεύθυνση: sponsorship@research.org.cy. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής, την αξιολόγηση των αιτήσεων καθώς και τις υποχρεώσεις των χορηγούμενων, στις σχετικές Προσκλήσεις οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ στη διεύθυνση: www.research.org.cy

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting