Πρόγραμμα EAPPREN – Παρουσίαση αποτελεσμάτων και δράσεων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EAPPREN (Capacity Building for Intermediary Organisations through e-learning) πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η τελευταία ενημερωτική εκδήλωση του έργου προς το κοινό και τις επιχειρήσεις. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο οίκημα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ) στις 11 Δεκεμβρίου. Η παρουσίαση του έργου είχε ως στόχο την πληροφόρηση του κοινού για το έργο για τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί κατά την διάρκεια της διετούς υλοποίησης του προγράμματος  τόσο στην Κύπρο, όσο και στις χώρες των εταίρων της κοινοπραξίας. 

Η γενική παρουσίαση η οποία έγινε από την Λειτουργό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΕΒΕΛ Ρένα Φιλίππου, περιλάμβανε τους στόχους του έργου οι οποίοι επικεντρώνονται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ενδιάμεσων οργανισμών για την υποστήριξη και προώθηση προγραμμάτων μαθητείας στις ΜμΕ, καθώς και οι σημαντικότερες δράσεις που είχαν διεκπεραιωθεί όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια σε επιχειρήσεις, στο προσωπικό του ΕΒΕΛ και σε άλλους ενδιάμεσους οργανισμούς, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας που δημιουργήθηκε. Αξίζει να σημειωθεί πως έγινε εντοπισμός, επεξεργασία και καταγραφή καλών πρακτικών στον εν λόγω τομέα.

Επίσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το πλάνο βιωσιμότητας του έργου και τις ενέργειες που αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο με κύριο σκοπό την συνέχιση του προγράμματος με πρωτοβουλίες όπως η αποστολή ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τα θέματα μαθητείας, η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και η περιοδική επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού. 

Με την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου EAPPREN και ταυτοχρόνως λειτουργώντας ως ενδιάμεσος φορέας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και της εκπαίδευσης και επιπρόσθετα με την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνογνωσίας, το ΕΒΕΛ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση της προσφοράς δωρεάν υποστηρικτικής υπηρεσίας προς τις επιχειρήσεις και τον κάθε ενδιαφερόμενο σε σχέση με τα προσφερόμενα προγράμματα μαθητείας. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting