Το ΕΒΕΛ στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού στα δύο χρόνια που συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Apphelp4SMEs και πιο συγκεκριμένα ως ενδιάμεσος φορέας όπου φιλοξενεί και την Υπηρεσία Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας, παρέχει με ποικίλους τρόπους πληροφόρηση στις επιχειρήσεις όσο αφορά το Σύστημα Μαθητείας και την εργοδότηση μαθητευόμενων. 

Στα πλαίσια του προγράμματος Apphelp4SMEs έχουν δημιουργηθεί εκτός από την Υπηρεσία Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας στους αρμόδιους μεσολαβητικούς οργανισμούς (ΕΒΕΛ, ΕΒΕΠ και ΠΟΒΕΚ) με εκπαιδευμένους υποστηρικτές της μαθητείας για παροχή άμεσης βοήθειας και διαδικτυακή εργαλειοθήκη με πληροφορίες και εργαλεία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν μαθητευόμενους καθώς επίσης και Τεστ Ετοιμότητας των Επιχειρήσεων για αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητείας.  

Μέσω των συνεχών επαφών με τις επιχειρήσεις το μήνυμα που δίνεται είναι ότι το σύστημα πρέπει να αλλάξει, για να δημιουργούνται πλέον ποιοτικές θέσεις εργασίας και να υπάρξουν τα σωστά αποτελέσματα τόσο για τους μαθητευόμενους όσο και για τους εργοδότες. Για το όλο σύστημα μαθητείας να έχει μια πιο ελπιδοφόρα συνέχεια, πρέπει να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση των αναγκών των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό με τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης και τις ειδικεύσεις που προσφέρονται. Επιβάλλεται επίσης η συλλογική προσπάθεια ανόρθωσης της φήμης των συστημάτων μαθητείας στις επιχειρήσεις αλλά και η παροχή των σωστών κινήτρων προς τους εργοδότες. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting