Γενικές Ειδήσεις Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων είναι μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο και χρήμα

Αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις υπηρεσίες του Δικτύου Enterprise Europe Network (EEN), οι Κυπριακές επιχειρήσεις μπορούν να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες στο εξωτερικό με περισσότερη ευκολία. 

Το Δίκτυο ΕΕΝ διατηρεί μια επικαιροποιημένη βάση επιχειρηματικών, τεχνολογικών και ερευνητικών προτάσεων συνεργασίας (προφίλ) από επιχειρήσεις και νέες καινοτόμες τεχνολογίες. Μέσω της βάσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν συνεργάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν και αντίστοιχα να βρουν λύσεις σε τεχνολογικά ζητήματα που τους ενδιαφέρουν. Η βάση δεδομένων είναι δωρεάν προσβάσιμη. Επιπλέον, μπορούν να εγγραφούν στη βάση για να λαμβάνουν εξατομικευμένες ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέες προτάσεις συνεργασίας κάνοντας κλικ εδώ. Τα προφίλ διακινούνται κατόπιν αξιολόγησης από το εθνικό δίκτυο Enterprise Europe Network Κύπρου και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα τους με αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία καθώς και η προοπτική τους (ζήτηση της αγοράς)  για διεθνή συνεργασία.

Τα προφίλ προωθούνται, επίσης, μέσω συγκεκριμένων εκδηλώσεων επιχειρηματικής δικτύωσης (brokerage events) που συνήθως διοργανώνονται στα πλαίσια διεθνών εκθέσεων του εξωτερικού με στοχευμένη θεματική ενότητα. Το Enterprise Europe Network Κύπρου υποστηρίζει τη συμμετοχή των Κυπριακών επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών. Οι περισσότερες εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων είναι ανοικτές και δεν έχουν κόστος συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τα brokerage events που πρόκειται να πραγματοποιηθούν καθώς και για τις κυριότερες προσφορές συνεργασίας, πατώντας εδώ. Από την ενότητα Search επιλέξτε Profiles για αναζήτηση επιχειρηματικών προτάσεων και Events για αναζήτηση εκδηλώσεων μεσιτείας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για νέες εκδηλώσεις μεσιτείας και επιχειρηματικές προτάσεις. Επιπλέον, το δίκτυο EEN προσφέρει στις Κυπριακές επιχειρήσεις που θέλουν να επεκταθούν στο εξωτερικό, πληροφόρηση για τις νομικές απαιτήσεις και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την τοπική αγορά.  

Στο Δίκτυο ΕΕΝ μετέχουν περισσότεροι από 600 οργανισμοί-μέλη με βαθιά γνώση της ευρωπαϊκής και τοπικής αγοράς, μεταξύ των οποίων εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, φορείς υποστήριξης της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, σε 60 και πλέον χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αμερικής. Οι οργανισμοί-μέλη του Δικτύου απασχολούν περίπου 3.000 στελέχη με εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις.  

Το Δίκτυο ΕΕΝ συστάθηκε και δραστηριοποιείται από το 2008 ως πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγχρηματοδοτείται από τους οργανισμούς-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Προγράμματος COSME για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις ΜμΕ 2014 – 2020. Το Δίκτυο στην Κύπρο εκπροσωπείται από την κοινοπραξία 3 οργανισμών, το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ως συντονιστή, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως μέλη.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting