Fire Safety Training Providers: Για μια νέα κουλτούρα σε θέματα πυρασφάλειας στην Κύπρο...

Η εταιρεία FSTP - Fire Safety Training Providers (Cyprus) Ltd ιδρύθηκε το έτος 2017 από τον Αυγουστίνο Χατζηγιάννη και νωρίτερα φέτος έγινε μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης προσωπικού εταιρειών και οργανισμών αποκλειστικά σε θέματα Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας αλλά και εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων. Τα προγράμματα κατάρτισης σχεδιάζονται βάσει των αναγκών της Κυπριακής Βιομηχανίας. Για να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε την υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης προσαρμοσμένη στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας, έχουμε σχεδιάσει ειδικά συστήματα ελέγχου και αξιολόγησης αναγκών, εξασφαλίζοντας ότι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να λάβουν το μέγιστο μετά το πέρας της εκπαίδευσης τους, όπως εξωτερική αξιολόγηση – πιστοποίηση από εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου εξειδικευμένη στα θέματα πυρασφάλειας και εκπαίδευσης. 

Πως και γιατί επιλέχθηκε το είδος της δραστηριότητας αυτής;
Ο ιδρυτής και διευθυντής της εταιρείας Αυγουστίνος Χατζηγιάννης είναι εν ενεργεία πυροσβέστης/αξιωματικός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία των Βρετανικών Βάσεων με εμπειρία 15 χρόνων. Μέσω μιας βιωματικής επαφής του με τα θέματα Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας αλλά και αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, είχε εντοπίσει σοβαρότατα κενά στον τομέα αυτό. Κενά που θέτουν σε κίνδυνο το προσωπικό των επιχειρήσεων, τους πελάτες, τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και την φήμη της Κυπριακής Βιομηχανίας βλέποντας το θέμα πιο ολιστικά.
Η συμμόρφωση σε θέματα πυρασφάλειας δεν αποτελεί απλώς μια ‘’νομική’’ υποχρέωση για τους εργοδότες υπάρχουν περισσότερα θεμελιώδη ωφέλη που απορρέουν απο την συμμόρφωση στα θέματα αυτά. Ωστόσο, οι κύριοι λόγοι για την προώθηση των ορθών προτύπων πυρασφάλειας μπορούμε να πούμε πως χωρίζονται στους εξής:
- Ηθικοί – Χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων και πυρκαγιών
- Χρηματοοικονομικοί – Άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις που απορρέουν απο τα έξοδα μετά απο κάποιο ατύχημα (πυρκαγιά)
- Νομοθετικοί – Συμμόρφωση με την υπάρχουσα νομοθεσία (Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία)

Ποια είναι τα κυριότερα επιτεύγματά της εταιρείας μέχρι σήμερα;
Η FSTP (Cyprus) είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που έχει επιτύχει επιχορήγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Υπεύθυνος/η Πυρασφάλειας / Fire Warden από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ).  Επίσης, λαμβάνοντας υπόψην τις ανησυχίες των επαγγελματιών αλλά και των πολιτών όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή Ψηλών Κτηρίων συνδιοργάνωσε ιδιαίτερα επιτυχείς ημερίδες που προσέλκυσαν επαγγελματίες από διάφορους τομείς αλλά και απλούς πολίτες. Πέραν των πιο πάνω, η FSTP (Cyprus) δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενημέρωση των παιδιών και νεαρών ατόμων όσον αφορά τα θέματα πυρασφάλειας γι’ αυτό και έχει προσφέρει αφιλοκερδώς πληθώρα ενημερώσεων/εκπαιδεύσεων σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όπως επίσης και συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Είναι εδώ για να φέρει την αλλαγή! Η FSTP (Cyprus) έχει βάλει στόχο να φέρει την αλλαγή και είναι αποφασισμένη να το κάνει καθώς είναι πεπεισμένη πως ζωές και περιουσίες θα σωθούν δια μέσου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Όραμα
Στόχος της εταιρείας είναι να φέρει την αλλαγή στην κουλτούρα σε θέματα πυρασφάλειας στην Κύπρο... αλλά για να το κάνουμε αυτό χρειάζεται η συμβολή όλων!

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting