Άγγελος Ιάπωνος ΕΑΠ Λτδ: Παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών από το 1980

Στόχος της εταιρείας είναι η ορθή ενημέρωση των πελατών της για όλους τους κλάδους ασφαλειών, ακολουθώντας πιστά τους νόμους και τις οδηγίες των ασφαλιστικών εταιρειών με βάση πάντοτε τις εντολές της Εφόρου Ασφαλίσεων που είναι η Ανώτερη Αρχή. 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1980 με την επωνυμία Άγγελος Ιάπωνας Λτδ. Το 2004 με εντολές του Εφόρου Ασφαλίσεων, μετονομάστηκε σε Άγγελος Ιάπωνας Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Λτδ. Ο ιδρυτής της εταιρείας Άγγελος Ιάπωνας ασχολείται με τις ασφάλειες από το 1971 με την επωνυμία  Άγγελος Ιάπωνας, ασφαλιστικό γραφείο. 

Η μοναδική ασχολία της εταιρείας είναι η ενημέρωση και πώληση ασφαλιστικών συμβολαίων σε όλους τους κλάδους ασφαλειών, και η εξυπηρέτηση των πελατών σε περιπτώσεις ατυχημάτων και απαιτήσεων.  Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4000 πελάτες κάτι το οποίο την κατατάσσει στους μεγάλους ασφαλιστικούς πράκτορες της Κύπρου.

Στα γραφεία απασχολούνται 8 άτομα, επί σειρά ετών, κατάλληλα εκπαιδευμένα στον τομέα τους. Η εκπαίδευση είναι συνεχής και άρτια και περιλαμβάνει την παρακολούθηση σεμιναρίων επί όλων των κλάδων ασφαλειών, τα οποία διοργανώνει η εταιρεία Trust με την οποία Άγγελος Ιάπωνας Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης Λτδ. συνεργάζεται, καθώς και το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και ο Σύνδεσμος των επαγγελματιών διαμεσολαβητών ασφαλειών ΠΣΕΑΔ. 

Στόχος είναι η συνεχής ενημέρωση επί όλων των θεμάτων που αφορούν τον κλάδο, και η αύξηση του πελατολογίου του γραφείου μέσα από την ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πελατών, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της Trust και τις νομοθεσίες που αφορούν τον κλάδο.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting